Basisschermen op het aanraakscherm

In dit gedeelte worden de diverse schermen beschreven die op het aanraakscherm worden weergegeven.
Het scherm <Home>
Het scherm <Home> wordt weergegeven wanneer u op  drukt. Het scherm <Home> bevat een lijst met functieknoppen en biedt toegang tot diverse functies. Items op het <Home>-scherm
(Modellen met een staand bedieningspaneel)
Scherm met basisfuncties voor elke functie
Druk op de functieknoppen op het <Home>-scherm om het scherm met basisfuncties weer te geven, dat toegang biedt tot basisfuncties zoals kopiëren, faxen en scannen. Hoewel het scherm en instellingen op het scherm met basisfuncties verschillen afhankelijk van de functies, kunt u de instellingen wijzigen naar uw wensen. Het scherm met basisfuncties aanpassen
Voorbeeld:
Scherm met basisfuncties voor kopiëren
De getoonde items verschillen, afhankelijk van de functies.
Het scherm <Instellingen/Registratie>
Druk op  (Instellingen/Registratie) om het scherm <Instellingen/Registratie> weer te geven. Druk eerst op deze toets om wijzigingen aan te brengen voor elke instelling, zoals papier-, weergave- en netwerkinstellingen. Op dit scherm kunt u ook bestemmingen opslaan, zoals e-mailadressen n faxnummers.

Actueel menuniveau

U kunt controleren welk niveau wordt weergegeven voor het gehele Instellingen/Registratie-menu.

Instellingenlijst

Instellingen die bij het actuele menuniveau horen, worden in een lijst weergegeven.
Wanneer er geen menu volgt onder het lagere niveau, wordt het instellingenscherm weergegeven.
Het scherm <Statusmonitor>
Wanneer u op  (Statusmonitor) drukt, wordt het scherm <Statusmonitor> weergegeven. Op dit scherm kunt u de afdruk- en verzendstatus controleren, evenals de resterende hoeveelheid toner en geheugen.

Status en logboeken van kopieën/afdrukken/verzending/opgeslagen documenten

Actuele status of logboek van het geselecteerde item wordt weergegeven. U kunt op dit scherm kopiëren, afdrukken en faxen annuleren.
Kopiëren annuleren
Het verzenden van faxen annuleren
Scherm met basisfuncties voor scannen
Afdrukken annuleren
De afdrukstatus en -geschiedenis controleren

Verbruiksmaterialen

U kunt de status van de machine controleren, zoals de resterende hoeveelheid toner, papier en geheugen.
Technische gegevens hardware
De resterende hoeveelheid verbruiksmaterialen controleren
Foutscherm
Als er een fout optreedt, worden er soms instructies weergegeven voor het oplossen van de fout. Volg in dat geval de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen. Maatregelen bij elk bericht
Voorbeeld:
In het geval van een papierstoring
(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)
TIPS
Druk op op het <Home>-scherm en het scherm met basisfuncties om het scherm aan te passen, zoals het herschikken van knoppen of maken van sneltoetsen. Het aanraakscherm aanpassen
U kunt instellingen voor de schermweergave wijzigen, zoals welk scherm verschijnt zodra de machine wordt aangezet en of de melding verschijnt hoeveel papier en toner er nog is. <Weergave-instellingen>
U kunt instellen welk scherm moet worden weergegeven wanneer een bepaalde tijd zonder bewerkingen is verstreken. <Functie na automatische reset>
geeft aan dat gegevens op de harde schijf zijn versleuteld. Opslagapparaatgegevens beheren
9EHW-04K