Meerdere originelen op één vel kopiëren (N op 1)

U kunt meerdere pagina's van originelen op één vel papier kopiëren. Met deze functie kunt u kopiëren met een kleinere hoeveelheid papier dan het originele aantal pagina's.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <N op 1>.
5
Selecteer de manier om pagina's te schikken en selecteer het formaat voor origineel en papier voor de kopieën.
Selecteer hoeveel pagina's op één vel papier moeten worden geschikt. U kunt ook de schikkingsvolgorde wijzigen.
Als u 2-zijdige kopieën wilt maken of 2-zijdige originelen wilt scannen om er 1-zijdige kopieën van te maken, drukt u op <2-zijdig instellingen>. Voor meer informatie over de instelling raadpleegt u "2-zijdig kopiëren" bij stap 4 van Basisbewerkingen voor kopiëren.
Als u op <Wijzigen> bij <Origineelform.> drukt, kunt u het origineelformaat selecteren, en als u op <Wijzigen> bij <Papierformaat> drukt, kunt u het papierformaat selecteren.
6
Druk op <OK>  <Sluiten>.
7
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Originelen moeten allemaal hetzelfde formaat hebben.
Als u <N op 1> instelt, wordt <Verschuiving> automatisch ingesteld op <Midden>.
9EHW-068