De kleur aanpassen

Pas de dichtheid van geel, magenta, cyaan en zwart afzonderlijk aan.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Kleurbalans>.
5
Druk op <-> of <+> voor elke kleur om de kleurbalans aan te passen.
(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)
6
Voer andere aanpassingen uit.
<Verzadiging aanpassen>
Als u de verzadiging voor alle kleuren wilt instellen, gebruikt u de knop <Laag> of <Hoog> voor <Alle kleuren>. Als u elke kleur afzonderlijk wilt instellen, gebruikt u de knop <Laag> of <Hoog> voor elke kleur. Wanneer de aanpassing is voltooid, drukt u op <OK>.
<Aanpassen tint>
Als u de tint voor alle kleuren wilt instellen, gebruikt u de knop of voor <Alle kleuren>. Als u elke kleur afzonderlijk wilt instellen, gebruikt u de knoppen links en rechts van elke kleur. Wanneer de aanpassing is voltooid, drukt u op <OK>.
<Fijn-aanp. densiteit>
Selecteer een kleur en pas de densiteit aan in het densiteitsgebied met de knop <-> of <+>. Wanneer de aanpassing is voltooid, drukt u op <OK>.
<Aanpassen zwarte tint>
Pas aan naar <Lichter> om te voorkomen dat de afbeelding te donker wordt. Pas aan naar <Donkerder> als tekst en afbeeldingen te licht zijn. Wanneer de aanpassing is voltooid, drukt u op <OK>.
7
Druk op <OK>  <Sluiten>.
8
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
TIPS
U kunt maximaal vier instellingen registreren na aanpassing. Druk na het aanpassen van de kleur op <Oproepen/Registreren> selecteer een knop van <C1> tot <C4> druk op <Registreren> <Ja> <OK>.
Als u geregistreerde instellingen wilt oproepen, drukt u op <Oproepen/Registreren>, selecteer een knop en druk op <OK>.
U kunt de knopnamen van <C1> tot <C4> wijzigen. Selecteer de knop die u wilt wijzigen, druk op <Hernoemen> en voer een nieuwe naam in.
Als u de geregistreerde instellingen wilt verwijderen, selecteert u de knop en drukt u op <Verwijderen> <Ja>.
9EHW-065