Oproepen van eerder gebruikte kopieerinstellingen (Vorige instellingen)

U kunt eerder gebruikte kopieerinstellingen oproepen. De details van de opgeroepen instelling kan voor het kopiëren worden gewijzigd.
De drie meest recente instellingen die in het geheugen waren opgeslagen, worden niet verwijderd als de machine wordt uitgeschakeld.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Vorige instellingen> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Selecteer de instelling die u wilt oproepen, en druk op <OK>.
Wanneer persoonlijke-verificatiebeheer wordt gebruikt, roept de machine de instellingen op die in het verleden zijn opgegeven door de gebruiker die is aangemeld op de machine.
5
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
9EHW-070