Staple Finisher-Z

Installeer "Staple Finisher-Z" om de volgende afwerkingsfuncties te gebruiken.
Sorteren
De afdrukken worden in sets gesorteerd op de paginavolgorde van het origineel.
Groeperen
Alle afdrukken van hetzelfde origineel worden in sets gegroepeerd.
Verschuiven
Elke groep afdrukken wordt verschoven in afwisselende lagen.
Nieten + Sorteren
De afdrukken worden in sets gesorteerd op paginavolgorde en geniet (hoek).

Opvangblad

De afdrukken worden naar dit blad uitgevoerd.

Voorklep

Open die om vastgelopen papier te verwijderen, vastgelopen nietjes in het nietapparaat te verwijderen of om de nietpatroonhouder te vervangen.

Doorvoereenheid

Open dit om vastgelopen papier te verwijderen.
De nietpositie selecteren
Voor informatie over de papierformaten die kunnen worden gebruikt om te nieten, raadpleegt u Technische gegevens hardware.
Als u de nietpatroonhouder van het nietapparaat wilt vervangen, raadpleegt u De nietjes vervangen (optioneel).
Voor het verhelpen van een papierstoring of vastgelopen nietjes raadpleegt u Papierstoringen oplossen en Vastgelopen nietjes verwijderen (optioneel).
Zodra het uitvoerblad de maximale capaciteit heeft bereikt tijdens het zakken of de onderste eindpositie heeft bereikt, wordt het afdrukken onderbroken. Verwijder al het uitgevoerde papier van het blad om het afdrukken te hervatten.
Sorteren en groeperen
Als u <Verschuiven> selecteert in combinatie met de functie Sorteren of Groeperen, wordt elke groep afdrukken verschoven.
Nietmachines
Als u de modus Nieten wilt gebruiken, dient u tijdens de opdracht de stapel papier niet van het opvangblad te verwijderen. Verwijder de stapel papier wanneer de opdracht is voltooid.
Als de melding <Vul nietjes bij in het nietapparaat.> verschijnt, zijn bijna alle nietjes gebruikt. Om door te gaan, dient u de nietpatroon te vervangen.
9EHW-02C