Scherm met basisfuncties voor faxen

Door op <Fax> (Het scherm <Home>) te drukken, wordt het scherm met basisfuncties voor faxen weergegeven.

Bestemming

Geeft de naam van de opgegeven bestemming, het faxnummer, het aantal bestemmingen en de huidige tijd weer.

<Details>

Hiermee kunt u de gedetailleerde gegevens van de bestemming die in wordt weergegeven, controleren.

<Verw. best.>

Hiermee kunt u de bestemming die in wordt weergegeven, verwijderen.

<Toon>

Als u op deze knop drukt bij het opgeven van de bestemming, wordt het teken "T" (toon) ingevoegd. Zelfs als u pulskiezen gebruikt, worden cijfers na "T" verzonden met toonkiezen. Druk op deze knop bij gebruik van faxinformatiediensten.

Snelkiestoets

Hiermee kunt u een faxbestemming die onder snelkiestoetsen is opgeslagen, opgeven.

<Adresboek>

Hiermee kunt u een faxbestemming die in het adresboek is opgeslagen, opgeven.

<Handsfree>

Druk hierop om een faxdocument handmatig te verzenden. Handmatig faxen (Handmatige verzending)

<Direct verzenden>

Druk hierop om eerst de verbinding met de faxmachine van de ontvanger te controleren voordat u originelen gaat scannen. De verbinding met de ontvanger controleren voordat u gaat verzenden (Directe verzending)

Druk hierop om bestemmingen onder snelkiestoetsen te registreren. Een bestemming onder een snelkiestoets opslaan

<Opties>

Geeft alle functie-instellingenknoppen weer. Gemakshalve kunt u veelgebruikte functie-instellingenknoppen weergeven in .

Functie-instellingenknoppen

Geeft de meest gebruikte knoppen weer van <Opties>. De instellingenstatus wordt weergegeven op de knoppen. U kunt ook op drukken om te wijzigen welke knoppen worden weergegeven.
Als de knop voor de functie die u wilt gebruiken, niet wordt weergegeven, druk dan op <Opties> en selecteer de gewenste knop. Basisbewerkingen voor het verzenden van faxen

Huidige instellingenstatus en -knoppen

Geeft de instellingenstatus, zoals de resolutie, weer. Controleer de instellingen om goed te kunnen scannen. Om de instellingen te wijzigen, drukt u op de gewenste knop. Basisbewerkingen voor het verzenden van faxen

<Favorieteninstellingen>

Registreer veelgebruikte scaninstellingen van tevoren hier om ze gemakkelijk op te roepen wanneer ze nodig zijn. Een combinatie van veelgebruikte functies registreren

Druk op dit pictogram om de huidige instellingen te registreren in <Favorieteninstellingen> van en om de knop te wijzigen die wordt weergegeven in .
Een combinatie van veelgebruikte functies registreren
Het scherm met basisfuncties aanpassen

<Vorige instellingen>

Druk hierop om de eerder opgegeven instellingen op te roepen. Oproepen van eerder gebruikte verzendinstellingen (Vorige instellingen)

<Naar extern adresboek>

Druk hierop om bestemmingen onder snelkiestoetsen of andere multifunctionele Canon-printers op te geven. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer het externe adresboek is geactiveerd voor gebruik. <Adresboek op afstand ophalen>

<R>

Druk op deze toets om de R-toets te gebruiken. Basisbewerkingen voor het verzenden van faxen
U kunt selecteren of u het adresboek en de snelkiestoetsen wilt verbergen om het gebruik van het adresboek te beperken. <Beperk gebruik adresboek>
Sommige functies kunnen niet in combinatie met elkaar worden gebruikt. Knoppen die niet kunnen worden geselecteerd, worden lichtgrijs weergegeven.
Boven in het scherm wordt het totaal aantal gespecificeerde bestemmingen weergegeven.
9EHW-072