De verificatiefuncties configureren

U kunt de aanmeldingsmethodes van gebruikers, verificatieapparaten en andere verificatiefuncties configureren op basis van uw systeemomgeving en behoeften. U kunt ook opgeven hoe het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven.

De aanmeldingsmethodes van gebruikers en verificatieapparaten configureren

Geef de aanmeldingsmethodes van gebruikers (Aanmeldingsmethode) en verificatieapparaten (Verificatieapparaat) op. Merk op dat de verificatieapparaten eerst moeten worden ingesteld voordat u onderstaande instellingen configureert.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [User Management]  [Authentication Management].
4
Klik op [Basic Settings]  [Edit...].
5
Schakel het selectievakje voor [Use the user authentication function] in en geef de benodigde instellingen op.
Selecteer de aanmeldingsmethodes die u wilt gebruiken, en geef gedetailleerde instellingen op zoals voor verificatieapparaten.
Mobiele verificatie configureren
Verificatie met toetsenbord gebruiken
Gedetailleerde instellingen voor verificatiefuncties configureren
6
Klik op [Update].
7
Herstart de machine. Herstarten van de machine
De verificatiemethode die voor [Web Service Authentication Method:] is geselecteerd, wordt ook gebruikt voor persoonlijke verificatie bij de verspreiding van apparaatgegevens. Gebruikersverificatie uitvoeren bij verspreiding van apparaatgegevens

Opgeven wanneer het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven

U kunt opgeven wanneer het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven door "Wanneer u de machine gaat gebruiken" of "Nadat op een functieknop is gedrukt" te selecteren. Als "Nadat op een functieknop is gedrukt" is geselecteerd, kunt u de functies opgeven waarvoor aanmelden door gebruiker nodig is. Functies die niet zijn opgegeven, zijn beschikbaar voor niet-geregistreerde gebruikers.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [User Management]  [Authentication Management].
4
Klik op [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Configureer desgewenst de instellingen.
[Login Settings]
Selecteer in [Display Login Screen:] wanneer het aanmeldingsscherm wordt weergegeven.
Als u [Display login screen when functions requiring authentication are selected] hebt geselecteerd, selecteer dan ook de functies waarvoor het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven.
Als u deze instelling wijzigt, wordt <Beperk toegang taken andere gebr.> mogelijk ingesteld op <Aan>. De relatie tussen de instellingen wordt hieronder aangegeven. <Beperk toegang taken andere gebr.>
Wanneer het selectievakje voor [Display login screen when operation is started on the device] is ingeschakeld:
<Kopie/Afdruk>, <Verzenden> en <Opslaan> in <Beperk toegang taken andere gebr.> zijn ingesteld op <Aan>
Wanneer het selectievakje voor [Display login screen when functions requiring authentication are selected] is ingeschakeld en het selectievakje voor [Copy], [Access Stored Files] of [Print] is ingeschakeld in [Select Function That Will Require Authentication]:
<Kopie/Afdruk> in <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>
Wanneer het selectievakje voor [Display login screen when functions requiring authentication are selected] is ingeschakeld en het selectievakje voor [Fax] of [Scan and Send] is ingeschakeld in [Select Function That Will Require Authentication]:
<Verzenden> in <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>
Wanneer het selectievakje voor [Display login screen when functions requiring authentication are selected] is ingeschakeld en het selectievakje voor [Scan and Store] is ingeschakeld in [Select Function That Will Require Authentication]:
<Opslaan> in <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>
Als u <Beperk toegang taken andere gebr.> wilt instellen op <Uit>, stelt u dit in op <Uit> nadat deze instelling is voltooid.
[Login Screen Background Settings]
U kunt een achtergrondafbeelding opgeven voor het aanmeldingsscherm.
6
Klik op [Update].
9EHW-0CS