<Initialiseren na het vervangen v/d onderdelen>

U moet de printer initialiseren nadat u onderdelen hebt vervangen. Initialiseer de printer voor elk vervangen onderdeel.

<Fixeereenheid>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Onderhoud>  <Initialiseren na het vervangen v/d onderdelen>
Nadat u de fixeereenheid hebt vervangen, voert u <Fixeereenheid> uit om de initialisatie uit te voeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Fixeereenheid>
Ja, Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<ADF-onderhoudskit>

 (Instellingen/Registratie) <Aanpassen/Onderhoud>  <Onderhoud>  <Initialiseren na het vervangen v/d onderdelen>
Nadat u de invoerrol ADF en de scheidingspad ADF hebt vervangen, voert u <ADF-onderhoudskit> uit om de initialisatie uit te voeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<ADF-onderhoudskit>
Ja, Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
9EHW-0K0