<Instellingen Scannen en opslaan>

Geef de algemene instellingen op die worden gebruikt bij het opslaan van gescande originelen.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Algemene instellingen>  <Instellingen Scannen en opslaan>
U kunt veelgebruikte instellingen opslaan onder een knop op de machine voor later gebruik bij het opslaan. U kunt ook uw favoriete naam aan een knop toewijzen en geregistreerde instellingen controleren. Een combinatie van veelgebruikte functies registreren
Bij het registreren van instellingen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>
<Registreren>, <Hernoemen>, <Verwijderen>, <Controleer inhoud> (<M1> tot <M9>)
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings

<Wijzig standaard instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Algemene instellingen>  <Instellingen Scannen en opslaan>
U kunt de instellingen wijzigen die als standaard zijn geregistreerd voor de functie <Scannen en opslaan>.
Bij het registreren van instellingen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wijzig standaardinstellingen>
<Registreren>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
9EHW-0LF