<Functie-instell. authentificatie>

Geef de instellingen op voor het verbeteren van de effectieve beveiliging van de verificatiefunctie.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Verificatie met afdelings-ID en -pincode verbieden>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>  <Authentificatie/wachtwoordinstel.>  <Functie-instell. authentificatie>
Geef aan of verificatie met een afdelings-ID en pincode moet worden verboden bij bediening via de printer/scanner. Als <Aan> is geselecteerd, wordt verificatie met systeembeheerders-ID en pincode ook verboden bij bediening via apparaatbeheersoftware.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verificatie met afdelings-ID en -pincode verbieden>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Opdrachten die door deze instelling worden beperkt, worden op de machine gedwongen geannuleerd.

<Vergrendel.instell.>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>  <Authentificatie/wachtwoordinstel.>  <Functie-instell. authentificatie>
Geef aan of gebruikers een bepaalde periode geblokkeerd moeten worden na een bepaald aantal opeenvolgende mislukte pogingen om in te loggen. Deze instelling geldt niet voor verificatie met een afdelings-ID of pincode, verificatie voor het postvak.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Vergrendel.instell.>
<Vergr. inschak.>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Vergrendel.drempel>: 1 tot 10 keer
<Vergrendel.periode>: 1 tot 60 min.
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Gebruikers kunnen al vóór het opgegeven aantal opeenvolgende mislukte pogingen om in te loggen worden geblokkeerd als aanmeldingsbewerkingen worden uitgevoerd op Windows of andere besturingssystemen, of via toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van FTP, IPP, SNMPv3, SMB of WebDAV.
9EHW-0RH