<Directe-verbindingsinstellingen>

Geef de directe-verbindingsinstellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Gebruik directe verbinding>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Geef op of er een directe verbinding moet worden gebruikt. Directe verbinding maken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik directe verbinding>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Directe-verbindingstype>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Selecteer het type directe verbinding. Directe verbinding maken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Directe-verbindingstype>
<Modus toegangspunt>, <Wifi Direct>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als Wifi Direct is geselecteerd, kan slechts één mobiel apparaat worden aangesloten.

<Apparaatnaam voor Wi-Fi Direct>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Geef de apparaatnaam op die u wilt gebruiken voor directe verbindingen (Wifi Direct).
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Apparaatnaam voor Wi-Fi Direct>
<Apparaatnaam voor Wi-Fi Direct (max. 32 tekens)>: Apparaatnaam
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
"-XY_Canon10" (waarbij XY willekeurige letters zijn) wordt automatisch toegevoegd aan de apparaatnaam voor Wifi Direct, tenzij de apparaatnaam 22 tekens of meer bevat (in dat geval wordt "-XY_Canon10" niet toegevoegd).

<Tijd tot sessie met directe verbinding is beëindigd>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Geef op hoe lang het duurt voordat de communicatie automatisch wordt beëindigd wanneer er langere tijd geen gegevens worden verzonden/ontvangen terwijl er wordt gecommuniceerd met een directe verbinding.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijd tot sessie met directe verbinding is beëindigd>
0 = Geen, 1 tot 30 tot 60 min.
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling wordt uitgeschakeld wanneer <Altijd ingesch. als SSID-/Netwerksleutel is opgegeven> is ingesteld op <Aan>.

<Instellingen modus toegangspunt>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Geef de instellingen voor toegangspuntmodus op.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen modus toegangspunt>
<Gebruik pers. SSID en netwerksleutel>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geef te gebruiken SSID op>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Voer de SSID in
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geef te gebruiken netwerksleutel op>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Netwerksleutel>: Voer de netwerksleutel in
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Gebruik pers. SSID en netwerksleutel> is ingesteld op <Aan>
Informatie over de gebruiker en de SSID/netwerksleutel bij het aanmelden, wordt gekoppeld met en opgeslagen in de machine. Er kan slechts één mobiel apparaat worden aangesloten.
Als <Gebruik pers. SSID en netwerksleutel> is ingesteld op <Uit>
Als <Geef te gebruiken SSID op> en <Geef te gebruiken netwerksleutel op> zijn ingesteld op <Aan>, kunt u meerdere mobiele apparaten tegelijk aansluiten. U kunt maximaal vijf apparaten tegelijk aansluiten.
Als <Geef te gebruiken SSID op> en/of <Geef te gebruiken netwerksleutel op> zijn ingesteld op <Uit>, wordt elke keer een willekeurige SSID of netwerksleutel gebruikt om verbinding te maken. Er kan slechts één mobiel apparaat worden aangesloten.

<Altijd ingesch. als SSID-/Netwerksleutel is opgegeven>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Als <Geef te gebruiken SSID op> en <Geef te gebruiken netwerksleutel op> zijn ingeschakeld in <Instellingen modus toegangspunt> kunnen directe verbindingen worden gemaakt zonder op <Inschakelen> te drukken in <Directe verbinding> in <Mobiel portaal>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Altijd ingesch. als SSID-/Netwerksleutel is opgegeven>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
De machine kan tegelijkertijd verbinding maken met meerdere mobiele apparaten. U kunt maximaal vijf apparaten tegelijk aansluiten.
Als dit is ingesteld op <Aan>, kan de instelling <Tijd tot sessie met directe verbinding is beëindigd> niet worden gebruikt.
Als u dit instelt op <Aan>, zal de machine niet in volledige Sluimermodus gaan.

<IP-adresinstellingen voor directe verbinding>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Geef het IP-adres op dat moet worden gedistribueerd naar mobiele apparaten die gebruikmaken van directe verbinding.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<IP-adresinstellingen voor directe verbinding>
192.168.22.1
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Het IP-adres dat wordt gedistribueerd naar mobiele apparaten, kan tot 9 cijfers langer zijn dan de waarde van het opgegeven IP-adres.

<Instellingen persoonlijke SSID en netwerksleutel>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Geef een SSID en netwerksleutel op voor elke gebruiker bij het aanmelden en verbinden via directe verbinding.
Als u een SSID wilt instellen, stelt u <Geef te gebruiken SSID op> in op <Aan> en voert u de SSID in.
Als u een netwerksleutel wilt instellen, stelt u <Geef te gebruiken netwerksleutel op> in op <Aan> en voert u de netwerksleutel in.
Als <Directe verbinding automatisch inschakelen/uitschakelen bij aanmelden/afmelden> is ingesteld op <Aan>, zijn directe verbindingen mogelijk bij het aanmelden zonder dat u op <Mobiel portaal>  <Directe verbinding> <Inschakelen> moet drukken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen persoonlijke SSID en netwerksleutel>
<Geef te gebruiken SSID op>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Personal Setting Information
<SSID>: Voer de persoonlijke SSID in.
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Personal Setting Information
<Geef te gebruiken netwerksleutel op>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Personal Setting Information
<Netwerksleutel>: Voer de persoonlijke netwerksleutel in.
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Personal Setting Information
<Directe verbinding automatisch inschakelen/uitschakelen bij aanmelden/afmelden>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Personal Setting Information
Als u deze instelling opgeeft als een beheerder, selecteert u <Persoonlijke instellingen> op het scherm Instellingen/Registratie.

<Gebruik aanm.naam als gebr.naam vr afdrukopdracht.>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Directe-verbindingsinstellingen>
Geef op of u de aanmeldingsnaam weergeeft als de gebruikersnaam van afdrukopdrachten die worden afgedrukt via directe verbinding.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik aanm.naam als gebr.naam vr afdrukopdracht.>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9EHW-0JF