<Draadloos LAN>

Hier geeft u de draadloze LAN-instellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Instellingen draadloos LAN>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>
Hier geeft u de draadloze LAN-instellingen op. Verbinding maken met een draadloos LAN
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<WPS-drukknopmodus>
<WPS-pincodemodus>
<Overige (Handmatig inst.)>
<Selecteer toegangspunt>
Selecteer het toegangspunt en het beveiligingstype in de lijst
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
-
WEP-verificatie: <Voer netwerksleutel (WEP) in> (<WEP-sleutel>: Voer de WEP-sleutel in)
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
-
WPA/WPA2-PSK-, WPA2-PSK-/WPA3-SAE-, WPA3-SAE-encryptie: <<Voer netwerksleutel in>> (<Encryptiesleutel>: Voer de WPA-/WPA2-PSK-wachtwoordzin in)
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Handmatig invoeren>
<SSID>: Voer de SSID in
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Beveiligingsinstellingen>: <Geen>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Beveiligingsinstellingen> (<WEP>)
<IEEE 802.11 Auth.> (<Open Systeem>, <Gedeelde sleutel>), <WEP-sleutel 1>, <WEP-sleutel 2>, <WEP-sleutel 3>, <WEP-sleutel 4>
<Beveiligingsinstellingen>
<Versleutelingsmethode> (<Auto>, <AES-CCMP>), <Encryptiesleutel>
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
-

<Informatie Draadloos LAN>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>
Geeft de instellingsgegevens van het draadloze LAN weer. De instellingen en gegevens van het draadloos LAN controleren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Informatie Draadloos LAN>
<Alles weerg.>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Details>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Energiebesparingsmodus>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>
Geef op of de machine periodiek op de energiebesparingsmodus moet worden ingesteld, in overeenstemming met de signalen die door een draadloos LAN-router worden verzonden. Verbinding maken met een draadloos LAN
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Energiebesparingsmodus>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9EHW-0JE