Een IPv4-adres instellen

Er zijn twee methodes om een IPv4-adres in te stellen: automatisch via DHCP toewijzen en handmatig invoeren. Selecteer een van beide in overeenstemming met uw omgeving. Voer zo nodig een verbindingstest uit.

Een IPv4-adres instellen

1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>  <IPv4-instellingen>.
3
Druk op <Gebruik IPv4> <Aan> <OK> om IPv4-instellingen in te schakelen.
4
Druk op <Instellingen IP-adres> en stel een IP-adres in.
U kunt zowel automatische als handmatige toewijzing instellen. Als u beide instelt en ook <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> op <Uit>, wordt het handmatig ingevoerde IP-adres gebruikt wanneer automatisch ophalen van het IP-adres is mislukt.
Automatische toewijzing via DHCP
Druk op <DHCP> of <Auto IP>. Selecteer een van beide in overeenstemming met uw netwerkomgeving. Als u zowel <DHCP> als <Auto IP> selecteert, krijgt automatische toewijzing via DHCP prioriteit.
Als u op <Auto IP> drukt, wordt het beschikbare IP-adres automatisch in het netwerk (LAN) gezocht en de waarde voor elk item wordt toegewezen. Met deze functie wordt het IP-adres toegewezen zonder gebruik van een DHCP-server. Communicatie buiten het bereik van de router is dan echter niet mogelijk.
In een omgeving waarin noch <DHCP> noch <Auto IP> kan worden gebruikt, treedt bij selectie van een van beide nutteloze communicatie op omdat de machine probeert te controleren of de service in het netwerk wordt aangeboden.
Via handmatige invoer instellen
1
Controleer of zowel <DHCP> als <Auto IP> zijn geannuleerd.
Als een van beide is geselecteerd, drukt u op de knop om te annuleren.
2
Voer het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres in.
Druk op de knop die bij elk van deze hoort, en voer waarden in.
5
Druk op <OK>.
6
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.

Een verbindingstest uitvoeren voor een IPv4-adres

Wanneer de machine goed is aangesloten, kan het aanmeldingsscherm van de Remote UI (UI op afstand) vanaf de computer worden weergegeven (De Remote UI (UI op afstand) starten). U kunt een verbindingstest op het bedieningspaneel van de machine uitvoeren.
 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>  <IPv4-instellingen>  <PING-commando>  Voer het adres van een ander gebruikt apparaat in  <Start>
Wanneer de machine goed is aangesloten, wordt de melding <Respons van de host.> weergegeven.
Zelfs al zijn IP-adressen goed ingesteld, als de machine is aangesloten op een netwerkswitch, kan de machine misschien geen verbinding maken met het netwerk. Stel in dat geval de tijd dat de machine begint te communiceren uit en probeer opnieuw verbinding te maken. De wachttijd instellen bij verbinding maken met een netwerk
9EHW-03L