De netwerkverbindingsmethode selecteren

U kunt de methode selecteren voor het verbinden van het apparaat met machines, enz. De volgende verbindingsmethoden zijn beschikbaar.
Alleen bedraad LAN
Alleen draadloos LAN
Gelijktijdig bedraad en draadloos LAN
Gelijktijdig bedraad LAN en een ander bedraad LAN
Bij het gebruik van gelijktijdig bedraad LAN en draadloos LAN of gelijktijdig bedraad LAN en een ander bedraad LAN wordt de lijn die vanaf de LAN-poort van de machine wordt verbonden, de "hoofdlijn" genoemd, en wordt de lijn die wordt verbonden vanaf het draadloze LAN of een ander bedraad LAN, de "sublijn" genoemd.
Voor het gebruik van Draadloos LAN moet de vereiste Draadloos LAN-verbinding worden geïnstalleerd. Systeemopties
 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Selecteer interface> De interface selecteren  <OK>
Als u een sublijn gebruikt, raadpleegt u Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de sublijn.
Als u <Draadloos LAN> of <Bedrade LAN + draadloze LAN> hebt geselecteerd
Als u <Energieverbruik in Sluimermodus> instelt op <Laag>, schakelt u <Compenseren voor netwerkcommunicatie> in. Als <Compenseren voor netwerkcommunicatie> niet is ingeschakeld, kan het draadloze LAN tijdens de sluimermodus niet worden gebruikt. <Energieverbruik in Sluimermodus>
Wanneer <Compenseren voor netwerkcommunicatie> is ingeschakeld, is het energieverbruik hoger dan wanneer <Energieverbruik in Sluimermodus> is ingesteld op <Laag>.
De instellingen van <Instellingen draadloos LAN> worden gewist.
U kunt niet draadloos LAN instellen als de hoofdlijn en bedraad LAN als de sublijn.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van bedraad LAN (sublijn)
Stel <Energieverbruik in Sluimermodus> in op <Hoog>. <Energieverbruik in Sluimermodus>
9EHW-038