Problemen met MEAP

Automatisch ophalen van domein- en servicegegevens mislukt wanneer Windows Server-firewall is ingesteld.

DNS-server*-communicatie wordt geblokkeerd door de firewall.

Stop het blokkeren van de standaardpoort 53.
* Een DNS-server communiceert meestal met het UDP-protocol via poort 53, maar als de gegevens een bepaalde grootte overschrijden, worden ze mogelijk verwerkt met het TCP-protocol.

Gebruikersverificatie mislukt wanneer Windows Server-firewall is ingesteld.

Communicatie met LDAP-serververificatie wordt geblokkeerd door de firewall.

Stop het blokkeren van de poort 389.
* Communicatie wordt uitgevoerd met het TCP-protocol dat standaard gebruikmaakt van poort 389. Als u de poort hebt gewijzigd, stop dan de blokkering van de nieuwe poort.

Kan niet aanmelden bij Active Directory.

Hebt u gebruikersregistratie uitgevoerd voordat u Active Directory hebt geïnstalleerd?

Na de installatie worden automatisch accounts gegenereerd in de map Gebruikers, maar aangezien er geen aanmeldingsnaam voor een gebruiker is ingesteld, kunt u zich niet aanmelden bij de Active Directory van gebruikersverificatie omdat er geen gebruikersinformatie kan worden opgehaald, ook al is er een sleutel gegenereerd. Voer de volgende bewerkingen uit om de instellingen te wijzigen.
1
Start het beheerprogramma "Active Directory: gebruikers en computers" van Active Directory.
2
Klik met de rechtermuisknop op de gebruiker die is geregistreerd voor de installatie van Active Directory.
3
Selecteer [Eigenschappen] in het pop-upmenu.
4
Selecteer het tabblad [Account], geef [Aanmeldingsnaam gebruiker] op en klik op [OK].
5
Klik met de rechtermuisknop op de gebruiker voor wie u de instellingen hebt gewijzigd.
6
Selecteer [Wachtwoord opnieuw instellen] in het pop-upmenu.
7
Voer een nieuw wachtwoord in het dialoogvenster [Wachtwoord opnieuw instellen] in en klik op [OK].

Het opstarten verloopt traag.

Een host waarvoor geen naamomzetting kan worden uitgevoerd (een adres dat niet kan worden geïdentificeerd) is ingesteld in de SRV-record die is opgehaald via automatisch domein ophalen.
De DNS-server die in de machine is ingesteld, is niet gevonden of kan niet communiceren. Controleer de instellingen en de communicatieomgeving.
Als er een stand-byduur voor netwerkverbindingen op de machine is ingesteld, wijzigt u de instelling.
De wachttijd instellen bij verbinding maken met een netwerk

Het aanmelden gaat traag.

Controleer of de opgegeven domeinnaam die in de DNS-server is ingesteld, naamomzetting kan uitvoeren (of dat het adres kan worden geïdentificeerd), en breng zo nodig wijzigingen aan.
De DNS-server die in de machine is ingesteld, is niet gevonden of kan niet communiceren. Controleer de instellingen en de communicatieomgeving.
Het opgegeven domein wordt beheerd door meerdere domeincontrollers. De aanmelding kan traag zijn omdat gebruikersverificatie het verificatieproces uitvoert voor alle domeincontrollers totdat de aanmelding is gelukt. Controleer de domeincontroller en voer zo nodig wijzigingen door.
9EHW-0SE