Zarządzanie licencjami aplikacji MEAP

Plik licencji może być wymagany nawet w innych sytuacjach, niż instalacja aplikacji MEAP. Przykładowo, nawet w przypadku przekroczenia lub wygaśnięcia wartości licznika licencjonowania lub okresu wykorzystania można kontynuować korzystanie z aplikacji MEAP poprzez dodanie pliku licencji. Dodatkowo, jeżeli chcesz usunąć aplikację MEAP, musisz wcześniej usunąć plik licencji.
1
Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Service Management Service] na stronie głównej.
3
Naciśnij na [MEAP Application Management] i naciśnij aplikację do zarządzania licencją.
4
Kliknij [License Management] i przeprowadź wymaganą operację.
Dodawanie pliku licencji
1
Naciśnij na [Browse...], wybierz plik licencji, który chcesz zainstalować i naciśnij [OK].
2
Kliknij [Install]  [Yes].
Instalacja zostanie rozpoczęta.
W zależności od aplikacji MEAP, może być konieczne zresetowanie (wyłączenie i włączenie) aplikacji. Zarządzanie aplikacjami MEAP
Zapisywanie pliku licencji na komputerze
Możesz zapisać kopię zapasową pliku na komputerze przed usunięciem pliku licencji. Jeżeli chcesz go zapisać, musisz wcześniej dezaktywować plik licencji.
Usuwanie pliku licencji
Przed usunięciem pliku licencji, musisz wcześniej dezaktywować plik licencji.
Jeśli licencja danej aplikacji wkrótce wygaśnie, można również sprawdzić datę wygaśnięcia licencji za pomocą polecenia <Check License> dla MEAP w Strona główna panelu sterowania.
9EHX-0US