MEAP

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - wielofunkcyjna zintegrowana platforma aplikacji) to system zwiększający możliwości i optymalizujący szereg różnych funkcji zainstalowanych w urządzeniu (np. komunikacja, uwierzytelnianie lub wydruk). Przykładowo, zarządzanie użytkownikiem za pomocą kart IC i współpraca z oprogramowaniem ułatwiającym przetwarzanie plików jest możliwa, dzięki wykorzystaniu MEAP. Aby zwiększyć możliwości funkcji, niezbędna jest instalacji aplikacji MEAP w urządzeniu. Możesz zainstalować aplikacje MEAP i sprawdzić status ich eksploatacji wyświetlając funkcję SMS (Service Management Service - usługa zarządzania usługami) z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Aby zainstalować aplikację MEAP, musisz się zalogować jako administrator (Logowanie do urządzenia).
SMS zawsze używa zaszyfrowanej komunikacji TLS, niezależnie od ustawienia <Użyj TLS> w <Ustawienia MEAP>. Dlatego jeśli wcześniej nie ustawiono domyślnego klucza dla komunikacji SSL, nie będzie można zalogować się do funkcji SMS. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
Wielu użytkowników nie może jednocześnie korzystać z funkcji SMS.

Instalowanie aplikacji MEAP

Możesz zainstalować aplikacje MEAP i skonfigurować ustawienia niezbędne do korzystania z tych aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami MEAP

W tym rozdziale opisano sposób sprawdzania zainstalowanych aplikacji MEAP, sposób odinstalowywania tych aplikacji oraz sposób zarządzania licencjami.
9EHX-0UK