Opcje systemu

Dzięki instalacji systemowego wyposażenia opcjonalnego, możesz jeszcze bardziej zwiększyć efektywność urządzenia.

Zestaw drukowania kodów kreskowych

To wyposażenie umożliwia drukowanie różnorakich kodów kreskowych. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Bar Code Printing (Drukowanie kodów kreskowych) w witrynie internetowej z podręcznikami.

Zestaw czcionek PCL International Font Set

To wyposażenie umożliwia dodawanie poniższych czcionek do drukarki PCL. W wyniku tego, można drukować dokumenty w wielu językach z wykorzystaniem środowiska SAP Unicode.
Andale® oraz WorldType® Collection J (wersja japońska)
Andale® oraz WorldType® Collection K (wersja koreańska)
Andale® oraz WorldType® Collection S (wersja chińska-uproszczona)
Andale® oraz WorldType® Collection T (wersja chińska-tradycyjna)
Aby obsługiwać różne wzory znaków, w zależności od regionu eksploatacji, dostępne są cztery wersje czcionek.

Moduł Faksu Super G3

„Moduł Faksu Super G3” umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów. Dodatkowo, dokumenty utworzone z wykorzystaniem aplikacji komputerowych można wysyłać bezpośrednio z komputera za pośrednictwem sieci. Korzystanie z faksu
Sterownik faksu umożliwiający faksowanie z poziomu komputera jest dołączony.

Zestaw zdalnego faksu

To wyposażenie jest konieczne do korzystania z funkcji Zdalnego faksu. Nawet jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w moduł faksu, można przesyłać faksy przez inne urządzenie serii imageRUNNER ADVANCE z zainstalowanym modułem faksu w obrębie tej samej sieci. Korzystanie ze Zdalnych faksów

Zestaw rozszerzający faksu IP

Umożliwia korzystanie z funkcji faksu internetowego (IP), czyli wysyłanie i odbieranie faksów przez sieć TCP/IP, np. przez biurową sieć LAN. Urządzenia wysyłają i odbierają faksy w obrębie tej samej sieci, co oznacza redukcję kosztów transmisji. Prędkość transmisji faksów internetowych jest większa, niż prędkość konwencjonalnej transmisji faksu. Więcej informacji znajduje się w dokumencie IP FAX Expansion Kit User's Guide (Podręcznik użytkownika do zestawu rozszerzającego faksu IP) w witrynie internetowej z podręcznikami.

Karta bezprzewodowej sieci LAN

Ta opcja umożliwia korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Copy Card Reader

Ta opcja umożliwia zarządzanie identyfikatorami wydziałów po uwierzytelnieniu za pomocą karty kontrolnej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Copy Card Reader.

Formaty plików i korzystanie z produktów opcjonalnych

Zależnie od formatu pliku i używanej funkcji wymagane może być skorzystanie z produktów opcjonalnych. Informacje podano w tabeli poniżej.
: Funkcja standardowa : Wymagane produkty opcjonalne
Format pliku (Ustawienie szczegółowe)
Skanuj i wyślij / Skanuj i zapisz
JPEG
TIFF
PDF (Śle. i wygładzanie)
PDF (Skompresowa.)
PDF (OCR (Z wysz. tekstu))
PDF (Szyfrowanie)
PDF (Podpis Urządzenia)
PDF (Podpis Użytkownika)
PDF (Format do PDF/A)
XPS (Kompresja)
XPS (OCR (Z wysz. tekstu))
XPS (Podpis Urządzenia)
XPS (Podpis Użytkownika)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Poniższych formatów plików można używać w połączeniu z funkcją Dostęp do zapisanych plików: JPEG, TIFF, PDF, XPS. W celu wydrukowania plików w innych formatach, należy przenieść pliki na komputer i wydrukować je np. za pomocą sterownika drukarki.
9EHX-0W6