Anulowanie zadań wysyłania/drukowania

W przypadku naciśnięcia przycisku  (Stop) na panelu sterowania podczas przetwarzania zadania wysyłania/drukowania i wyświetlania ekranu, który prowadzi do opcji <Zadania wysyłania>/<Zadania drukowania>, bieżące zadanie wysyłania/drukowania jest wstrzymywane i pojawia się opcja <Zadania wysyłania>/<Zadania drukowania>.
Wybierz zadanie, które chcesz anulować, i naciśnij przycisk <Anuluj>.
Ekrany, które prowadzą do <Zadania wysyłania>/<Zadania drukowania>
Ekran <Strona główna>
Ekran <Drukuj>
Górne ekrany <Monitor stanu> (<Kopiuj/Drukuj>, <Wyślij>, <Odbiór>, <Zapisz>, <Eksploatacyj./inne>)
Ekran <Visual Message Settings>
W przypadku naciśnięcia przycisku  (Stop) na panelu sterowania podczas przetwarzania zadania wysyłania/faksowania i wyświetlania ekranu <Faks>/<Skanuj i wyślij> pojawia się okienko, które bezpośrednio anuluje bieżące zadanie. Jeśli trwa przetwarzanie wielu zadań, można ustawić, które zadanie ma zostać anulowane: ostatnio wykonane zadanie lub zadanie, które jest w trakcie wysyłania. (<Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop>)
Jeśli istnieje zadanie, które zostało uruchomione po naciśnięciu  (Stop) na panelu sterowania, zostanie ono wykonane.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące anulowania zadań z poziomu ekranu <Kopiowanie> lub ekranu <Faks>, patrz Anulowanie kopiowania lub Anulowanie wysyłania faksu.
9EHX-05A