Sprawdzanie wyników kopiowania

Przed przystąpieniem do kopiowania dużej ilości stron, można sprawdzić wyniki tworząc próbną kopię. Potwierdzenie wyników kopiowania umożliwia wyeliminowanie błędów wydruku.
<Próbna Kopia> pojawia się wyłącznie, jeżeli ustawiono wykonywanie wielu kopii i jedno z poniższych ustawień.
Układanie (Kolej. Stron)
Przesunię.
Zszywanie + układanie

Sprawdzanie wyników kopiowania poprzez wykonanie kopii (próbna kopia)

Po ustawieniu dużej liczby kopii można najpierw wykonać jedną kopię całego zadania, aby sprawdzić rezultat, a dopiero następnie rozpocząć wykonywanie reszty kopii. Można również skopiować jedynie wybrane strony zadania.
1
Umieść oryginały w podajniku. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Wprowadź liczbę kopii i skonfiguruj ustawienia kopiowania odpowiednie do rodzaju powielanego dokumentu i umożliwiające uzyskanie zamierzonych wyników. Podstawowe działania związane z kopiowaniem
4
Naciśnij <Próbna Kopia> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
5
Wybierz strony do wykonania próbnej kopii i naciśnij na <OK>.
Jeżeli chcesz skopiować wszystkie strony, wybierz <Wszystkie Strony>.
Aby skopiować wyodrębnione strony, wybierz <Wybrane strony>. Wprowadź te strony naciskając na <Rozpocznij stroną> lub <Zakończ stronę>.
Jeżeli wybierzesz <Wszystkie Strony>
Jeżeli wybierzesz <Wszystkie Strony>, licznik urządzenia zalicza wykonanie próbnego zestawu jako wykonanie kopii.
Jeżeli wybierzesz <Wybrane strony>
Określ strony w oparciu o liczbę stron wyprowadzanych. Przykładowo, jeżeli liczba stron oryginału wynosi 10 i korzystasz z ustawienia 2 na 1 (Kopiowanie kilku oryginałów na jednym arkuszu (N na 1)), liczba wydrukowanych stron będzie wynosić 5. Jeżeli chcesz skopiować strony od 7 do 10 oryginału, określ stronę 4 jako <Rozpocznij stroną> oraz stronę 5 jako <Zakończ stronę>.
6
Naciśnij przycisk  (Start), aby zeskanować oryginały, a następnie naciśnij opcję <Rozp. kopiowanie>.
Próbna kopia zostanie wydrukowana. Sprawdź wyniki kopiowania.
Jeżeli wyniki kopiowania są prawidłowe
Naciśnij na <Rozpocznij Wydruk>, aby wydrukować wymaganą liczbę kopii. Jeżeli wybrałeś <Wszystkie Strony> w punkcie 5, drukowana jest wymagana liczba kopii minus jedna. Jeżeli wybrałeś <Wybrane strony> w punkcie 5, drukowana jest wymagana liczba kopii.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia
Naciśnij na <Zmiana ustawień>, aby zmienić ustawienia. <Próbna Kopia> jest wyświetlane po zmianie ustawień. Wykonaj próbną kopię ponownie.
9EHX-06A