Wybór typu oryginału do kopiowania

Istnieje możliwość wyboru optymalnej jakości obrazu kopii w zależności od typu oryginału, np. oryginał bez żadnej grafiki albo magazyn ze zdjęciami.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Typ oryginału>.
5
Wybierz rodzaj oryginału.
Informacje na temat rodzajów oryginałów znajdują się na ekranie pomocy wyświetlonym po naciśnięciu w prawym górnym rogu ekranu.
Aby wyregulować poziom priorytetu przetwarzania tekstu/fotografii, naciśnij <Poziom regulacji> wybierz <Priorytet Tekstu> lub <Priorytet Fotografii>.
W przypadku cienkich czarno-białych oryginałów, np. gazet, zaleca się wybór ustawienia <Opcje>  <Zabarwienie>  <Zabarwienie tła>  <Aut.>. Podstawowe działania związane z kopiowaniem
Jeśli wyświetlone zostanie ustawienie <Ograni. przebijania>
Wybranie ustawienia Wł. zmniejsza ilość przebijania na drugą stronę z kopiowanego arkusza lub z następnej strony podczas kopiowania. Gdy podajnik jest używany do skanowania, opcja <Prędk. skan. podajnika/Priorytet jakości obrazu> jest ustawiona na wartość <Regulacja Jakości Obrazu>.
6
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
Jeżeli wybierzesz opcję <Wydruk fotografii> i rozpoczniesz kopiowanie, jasne obszary mogą zostać prześwietlone (obszary o większej jasności mogą stać się śnieżnobiałe).
W takiej sytuacji należy wyregulować gęstość tła tak, aby efekt prześwietlenia nie występował.
Naciśnij po kolei <Opcje>  <Zabarwienie>  <Wyreguluj> w pozycji <Zabarwienie tła>  <+>.
7
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
9EHX-062