Wyłączanie urządzenia

W tej części opisano sposób wyłączania urządzenia.
Przed wyłączeniem urządzenia należy sprawdzić jego status roboczy
Urządzenie przeprowadza procedurę chroniącą twardy dysk podczas wyłączania urządzenia. Możesz wyłączyć urządzenie gdy proces jest aktywny, jednakże może to skutkować wygenerowaniem poniższych błędów, które mogą doprowadzić do utraty lub uszkodzenia danych.
Nie należy wyłączać urządzenia w czasie korzystania z funkcji Faksu/I-faksu. Dokumenty faksu i I-faksu nie mogą być wysyłane i odbierane w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone.
Nie należy wyłączać urządzenia, jeżeli komunikat <Tworz. kopii zap. zapis. danych ze Zdal. interf. użyt...> jest wyświetlany na ekranie dotykowym. Może to sprawić, że urządzenie nie będzie mogło utworzyć kopii zapasowej zapisanych danych.
Dane przechowywane w urządzeniu mogą zostać uszkodzone, jeżeli bezpośrednio przed wyłączeniem tego urządzenia do Zaawansowana przestrzeń (przestrzeń udostępniana przez urządzenie) uzyska dostęp inna drukarka wielofunkcyjna marki Canon* lub komputer.
Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone podczas skanowania lub drukowania, może nastąpić zablokowanie się papieru.
* Tylko dla drukarek wielofunkcyjnych Canon z obsługą Zaawansowana przestrzeń
Odłączanie przewodu zasilającego
Urządzenie może potrzebować trochę czasu na jego całkowite wyłączenie. Zaczekaj trzy sekundy od momentu gdy kontrolka Główne zasilanie (Panel sterowania) wyłączy się po odłączeniu przewodu zasilającego.
Odłączenie przewodu zasilającego przed wyłączeniem się urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
Urządzenie można wyłączyć z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).Wyłączanie/restart urządzenia
1
Otwórz pokrywę przycisku zasilania i przesuń go w stronę symbolu „”.
2
Zamknij pokrywę przycisku zasilania.
Urządzenie może potrzebować trochę czasu na jego całkowite wyłączenie. Nie należy odłączać przewodu zasilającego dopóki wskaźnik Główne zasilanie (Panel sterowania) nie zostanie wyłączony.
Aby zresetować urządzenie należy odczekać co najmniej 10 sekund po wyłączeniu się wskaźnika Główne zasilanie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli aktywny jest <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania>, należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby zresetować urządzenie.<Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania>
9EHX-00L