Wyłączanie/restart urządzenia

Możesz skorzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby wyłączyć lub zresetować urządzenie.
Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone lub zresetowane, wszystkie aktualnie drukowane lub przesyłane dokumenty zostaną anulowane.

Wyłączanie urządzenia

Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Ponownie uruchamianie urządzenia

Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
Po zresetowaniu, wyposażenie opcjonalne nie jest rozpoznawane
Urządzenie może nie rozpoznać wyposażenia opcjonalnego nawet po zresetowaniu urządzenia. W takiej sytuacji, wyłącz zasilanie wyposażenia opcjonalnego i włącz je ponownie.
9EHX-0F7