Powiadomienie przez e-mail o zakończeniu wysyłania

Możesz otrzymać e-mail z informacją o zakończeniu wysyłania dokumentów. Nawet, jeżeli dokumenty oczekują na wysłanie możesz za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego sprawdzić, czy wysyłanie zostało zakończone. W razie wystąpienia błędów, dostaniesz informację o odbiorcach, do których nie udało się wysłać dokumentów.
Aby wybrać odbiorcę, który zostanie powiadomiony z <Książka adresowa>, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie odbiorcy. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
Aby wybrać <Wyślij do Siebie> jako odbiorcę, który zostanie powiadomiony, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie adresu e-mail w informacjach o użytkowniku, a następnie zalogowanie się z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
5
Naciśnij <Opcje>  <Powiad. o Wykon Zadania>.
6
Wybierz czas powiadamiania i ustaw odbiorcę, który zostanie powiadomiony.
W przypadku wybrania opcji <Powiado. dla dowol. wyniku> wiadomość e-mail z powiadomieniem jest wysyłana dla każdego zadania wysyłania. W przypadku wybrania opcji <Pow. tylko przy błędzie> wiadomość e-mail z powiadomieniem jest wysyłana tylko wtedy, gdy wystąpi błąd.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania i korzystania z Książki adresowej, patrz Książka adresowa.
Aby sprawdzić zawartość wysłanego dokumentu, wybierz <Załącz obraz TX>, aby załączyć pierwszą stronę dokumentu jako plik PDF do wiadomości e-mail z powiadomieniem.
7
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
8
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie. Po zakończeniu wysyłania, wiadomość e-mail z powiadomieniem zostanie przesłana na określony adres.
9EHX-07A