Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie)

Aby pomyślnie wysyłać faksy do określonego odbiorcy, można wcześniej sprawdzić, czy odbiorca jest podłączony i gotowy do rozpoczęcia komunikacji. Z uwagi na fakt, że urządzenie pomija pamięć podczas skanowania oryginałów, można wysyłać faksy nawet, jeżeli pamięć jest całkowicie zapełniona.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
Aby wysyłać wiele stron, umieść oryginały w podajniku. Gdy oryginał jest umieszczony na płycie szklanej, możliwe jest wysłanie tylko jednej strony.
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
5
Naciśnij <Opcje>  <Bezpośrednie Wysyłanie>  <Zamknij>.
6
Naciśnij przycisk  (Start).
Urządzenie wybiera numer odbiorcy. Gdy urządzenie nawiąże połączenie, oryginały są skanowane i rozpoczyna się wysyłanie.
Urządzenie nie rozpocznie komunikacji, jeżeli linia odbiorcy jest zajęta.
Wysyłanie bezpośrednie nie jest dostępne w poniższych przypadkach.
Jeśli którakolwiek z następujących funkcji wymieniona jest w ustawieniach skanowania:
<Dwustronny oryginał>
<Oryginały o róż. formacie>
<Usuń Obram.>
<Tworzenie zadania>
<Opóźnione wysyłanie>
(Funkcje, które można ustawić różnią się w zależności od modelu).
Wybrano wielu odbiorców.
Jeżeli dla <Limit Funkcji> ustawiono <Wyłącz> dla jakiejkolwiek funkcji, jeżeli urządzenie znajduje się w trybie NI wydziału. Konfiguracja ustawień Zarządzania NI wydziału
Określanie rozmiaru skanowania oryginałów
Rozmiar skanowania dokumentów umieszczonych w podajniku jest ustawiany automatycznie. Aby samemu określić format, umieść dokument na szklanej płycie.
9EHX-078