Upraszczanie działań związanych z wysyłaniem

Zeskanowane osobno dokumenty można połączyć w jeden dokument i wysłać. Przywołując poprzednio wykorzystane ustawienia możesz uprościć czynności związane z wysyłaniem.
9EHX-07C