Przywoływanie poprzednio wykorzystywanych ustawiań wysyłania (Poprzednie ustawienia)

Możesz przywołać odbiorców określonych wcześniej. Spowoduje to jednoczesny powrót do ustawień skanowania wykorzystywanych dla tych odbiorców (np. natężenie kolorów).
Ustawienia odbiorców, skanowania lub wysyłania określone przed naciśnięciem przycisku (Start) można zapisać jako pojedynczą grupę Poprzednich ustawień.
Trzy ostatnie zachowane w pamięci ustawienia nie są kasowane nawet po wyłączeniu głównego zasilania.
Przy korzystaniu z serwisu informacji faksowych nie można wybrać odbiorcy zapisanego w Liście adresowej lub użyć tryb Przywołanie.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij na <Poprzednie Ustawienia> na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wybierz rejestr do przywołania i naciśnij <OK>.
Odbiorca oraz wprowadzone dla niego ustawienia skanowania zostaną określone na podstawie wybranego rejestru.
Jeżeli wykorzystane jest zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym, urządzenie przywołuje ustawienia określone w przeszłości przez użytkownika, który loguje się do urządzenia.
Przed rozpoczęciem wysyłania można zmienić przywołane ustawienia.
5
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie.
Jeśli ustawisz <Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.> na <Włącz>, nie możesz przywołać ustawień z pamięci.
Jeśli ustawisz rodzaj adresu na <Włącz> w <Ogranicz nowych odbiorców>, aktualnie zapisane poprzednie ustawienia zostaną usunięte.
9EHX-07F