Regulacja poziomu zabarwienia

Jeżeli gęstość wydruków znacznie różni się od oryginału, postępuj zgodnie z poniższą procedurą w celu wyregulowania gęstości skanowania tak, aby była ona bardziej zbliżona do oryginału.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Skoryguj zabarwienie>.
2
Wyreguluj natężenie kolorów.
(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).
W przypadku ustawienia po stronie <Ciemne> liczba obszarów drukowanych z maksymalną gęstością jest zwiększana. W przypadku ustawienia po stronie <Jasne> obszary wypełnione, tekst i linie mogą być drukowane jak półtony z brakującymi punktami. Tego ustawienia należy głównie używać do regulacji gęstości pośrednich.
3
Naciśnij <OK>.
9EHX-0RU