Regulacja jakości wydruku

Jeżeli wyniki drukowania nie spełniają oczekiwań, należy dostosować ustawienia opisane poniżej.

Regulacja gradacji

Jeśli jakość odwzorowania gradacji kolorów jest tak niska, że gradacja na wydruku znacznie odbiega od tej z danych wydruku, należy przeprowadzić regulację, aby poprawić odwzorowanie gradacji kolorów.

Korekcja zabarwienia

Jeżeli gęstość wydruków znacznie różni się od oryginału, funkcja ta pozwoli wyregulować gęstość skanowania tak, że będą one bardziej zbliżone do oryginału.

Korekcja niedopasowania koloru

Jeżeli kolory wydruku są nieodpowiednie albo niewyraźne, oznacza to, że mogło nastąpić ich niedopasowanie (nieprawidłowa rejestracja kolorów). Problem ten można zminimalizować, przeprowadzając korekcję niedopasowania koloru.

Ustawienie jaskrawości

Można zwiększyć nasycenie kolorów dla drukowania w kolorze.

Regulacja rozmiaru obrazu

Jeżeli format skopiowanego obrazu nieznacznie różni się od formatu oryginału, precyzyjna regulacja zostanie przeprowadzona tak, aby rozmiar drukowanego dokumentu był bardziej zbliżony do formatu oryginału.

Ustawienie wzorca symulowania kolorów

Skonfigurowany zostaje wzór symulacji kolorów odpowiedni dla danego obrazu w celu jak najpłynniejszego odwzorowania gradacji i krzywych na wydruku.

Rejestracja profilu kolorów

To ustawienie służy do dopasowania kolorów do innych modeli drukarek lub aby upewnić się, że określone kolory są odtwarzane precyzyjnie.

Zmniejszanie ilości tonera

Możesz zapobiec nadmiernemu nakładaniu tonera na papier, aby zmniejszyć błędy drukowania, takie jak słabe nakładanie tonera lub przebijanie.

Korekcja nierównego wypełnienia

Ustawienie to pozwala skorygować nierówne wypełnienie obszarów, które może występować w przypadku dokumentu zawierającego sporych rozmiarów obszar z wypełnieniem.
9EHX-0RR