Sprawdzanie zainstalowanych opcji na tym urządzeniu

Możesz sprawdzić wyposażenie opcjonalne i funkcje zainstalowane na tym urządzeniu.
1
Naciśnij przycisk  (Licznik/Informacje o urządzeniu) lub [Licznik/Informacje o urządzeniu] (modele z pionowym panelem sterowania).
Pozycje wyświetlane na ekranie <Strona główna>
Panel sterowania
2
Naciśnij <Infor. o urządzeniu/Inne> <Spr. Konfigur. Urządzenia>.
3
Sprawdź wyposażenie opcjonalne i funkcje.
Niektóre z wyświetlonych funkcji dostępne są w standardzie.
Można również sprawdzić wersję TPM.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
9EHX-0HU