<Pobier. Zdalnej Książki Adres.>

Określ ustawienia dla przechwytywania zdalnej książki adresowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

<Pobieranie Książki Adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>  <Pobier. Zdalnej Książki Adres.>
Możesz wybrać, czy w obrębie sieci lokalnej chcesz używać Książki adresowej innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE jako zdalnej książki adresowej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Pobieranie Książki Adresowej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Adres serwera zdalnej książki adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>  <Pobier. Zdalnej Książki Adres.>
Możesz określić adres IP lub nazwę hosta urządzenia otwierającego zewnętrznie Zdalną książkę adresową. Adres IP można określić na podstawie IPv4 lub IPv6.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Adres serwera zdalnej książki adresowej>
Wprowadź adres IP albo nazwę hosta
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Przekroczenie Czasu Połączenia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>  <Pobier. Zdalnej Książki Adres.>
Możesz ustawić limitu czasu dla komunikacji. Jeżeli urządzenie otwierające Zdalną książkę adresową nie odpowiada w danym czasie, to urządzenie przestanie próbować uzyskać dane tego typu odbiorcy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przekroczenie Czasu Połączenia>
15 do 30 do 120 sek.
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Regulacja Autom. Wybier. Lini Faksu dla TX> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>  <Pobier. Zdalnej Książki Adres.>
Istnieje możliwość ustalenia, czy linia faksu ma być wybierana automatycznie zamiast korzystania z linii zarejestrowanej dla odbiorcy, w czasie wysyłania faksu do odbiorcy uzyskanego ze Zdalnej książki adresowej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Regulacja Autom. Wybier. Lini Faksu dla TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
9EHX-0R0