<Wspólne>

Określ ustawienia, które są wspólne dla wszystkich funkcji, tj. Ustawienia podawania papieru, Ustawienia wyjściowe papieru, Ustawienia drukowania, Ustawienia skanowania oraz Generowanie pliku.

<Ustawienia Podajnika Papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>
Określ ustawienia podawania papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.

<Ustawienia Wydruku Papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>
Określ ustawienia wyjściowe papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.

<Ustawienia Wydruku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>
Określ ustawienia wyjściowe papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.

<Ustawienia Skanowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>
Określ ustawienia skanowania, które są wspólne dla wszystkich funkcji.

<Generuj Plik>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>
Określ ustawienia generowania plików, które są wspólne dla wszystkich funkcji.

<Ustaw metodę uwierzytelniania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>
Określ ustawienia metod uwierzytelniania, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
9EHX-0K2