<Ustawienia Zdalnego Faksu>

Określ ustawienia na urządzeniu serwerowym dla funkcji zdalnego faksu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Użyj Zdalnego Faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu> <Ustawienia Zdalnego Faksu>
Możesz określić czy urządzenie ma być wykorzystywane jak serwer dla funkcji Zdalnego faksu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Zdalnego Faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Aby używać urządzenia jako serwera zdalnego faksu, należy nacisnąć opcję <Sieć> wybrać dla opcji <Ustawienia portu dedykowanego> ustawienie <Włącz>.
9EHX-0L5