<Ustawienia Faksu>

Określ ustawienia wysyłania faksu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.Sprawdzanie zainstalowanych opcji na tym urządzeniu

<Zapisz ulubione ustawienia>/<Edytuj ulubione ustawienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz zarejestrować często wykorzystywane ustawienia pod przyciskiem urządzenia. Mogą one być później wykorzystane podczas wysyłania faksu. Możesz również przypisać przyciskowi nazwę i wprowadzić komentarz. Możesz ponadto usunąć zarejestrowane ustawienia bądź zmienić ich nazwę.Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz ulubione ustawienia>
Potwierdź ustawienia
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Wybierz lokalizację: <M1> do <M18>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
<Pokaż Komentarze>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa>, <Komentarz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
<Edytuj ulubione ustawienia>
Wybierz przycisk: <M1> do <M18>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Pokaż Komentarze>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Usuń>, <Sprawdź Zawartość>, <Zmiana nazwy>

<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Można wybrać, czy wyświetlany ma być ekran z potwierdzeniem podczas przywoływania ustawień z sekcji Ulubione ustawie..
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Domyślny Ekran>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz wybrać, jaki ekran ma być wyświetlany po naciśnięciu przycisku <Faks> lub  (Reset).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślny Ekran>
<Standardowy>, <Książka adresowa>, <Ustawienia ulubione>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ogranicz użycie Książki adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz zdecydować, czy przycisk Książki adresowej i przyciski wybierania jednoprzyciskowego mają być ukrywane na ekranie Podstawowych funkcji faksowania, w celu ograniczenia korzystania z Książki adresowej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz użycie Książki adresowej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zmień ustawienia domyślne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Można zmieniać ustawienia zarejestrowane jako domyślne dla funkcji <Faks>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień ustawienia domyślne>
<Zapisz>, <Zainicjuj>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings

<Zapisz skróty opcji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Można zarejestrować tryby pod przyciskami skrótów wyświetlanymi na ekranie <Faks>. Dostosowywanie ekranu podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz skróty opcji>
<Skrót 1>:
<Zabarwienie>, Każdy tryb, <Nieprzypisane>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
<Skrót 2>:
<Typ oryginału>, Każdy tryb, <Nieprzypisane>
<Skrót 3>:
<Dwustronny oryginał>, Każdy tryb, <Nieprzypisane>
<Skrót 4>:
<Podgląd>, Każdy tryb, <Nieprzypisane>

<Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Istnieje możliwość zarejestrowania jakiejkolwiek nazwy jako nazwy nadawcy (nazwa lub część nazwy wydziału lub imię i nazwisko) oraz edycji/usuwania zarejestrowanych nazw. Zarejestrowana nazwa jest drukowana u odbiorcy, jako informacje o nadawcy podczas wysyłania wiadomości faksu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)>
<Zapisz/Edytuj>, <Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
W urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 99 nazw nadawców (od 01 do 99).

<Użyj autoryz. nazwy użytk. jako nazwy nadawcy>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Jeżeli logujesz się z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym, nazwa logowania pojawi się w pozycji <100> na ekranie <Nazwa Nadawcy (TTI)>. Jeżeli wybrano <Włącz>, nazwa logowania w <100> zostanie użyta domyślnie jako nazwa nadawcy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj autoryz. nazwy użytk. jako nazwy nadawcy>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla tej opcji ustawisz <Wyłącz>, nazwa użytkownika z <0> zostanie użyta domyślnie jako nazwa nadawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania nazwy użytkownika, patrz Ustawienia linii faksu.

<ECM TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Można ustawić, czy w protokole transmisji faksu ma być używany tryb ECM. Tryb ECM jest odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności danych faksu i korekcję ewentualnych błędów.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<ECM TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli szybkość transmisji wydaje się wyjątkowo wolna, to wyłączenie trybu <Wyłącz> może przyspieszyć transmisję.
Czasem błędy mogą pojawiać się mimo włączenia funkcji ECM, co zwykle jest spowodowane słabym połączeniem poprzez linię telefoniczną.
Warunki udanej transmisji ECM znajdują się poniżej.
Z tym ustawieniem transmisja ECM jest aktywna
Urządzenie odbiory obsługuje tryb ECM
Dla opcji <ECM TX> wybrano ustawienie <Włącz> podczas rejestrowania adresu odbiorcy w Książce Adresowej Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej

<Ustaw Długość Pauzy>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Można zaprogramować liczbę sekund pauzy w czasie wysyłania faksów. Gdy jednocześnie wybierane są międzynarodowy kod dostępu, numer kierunkowy danego kraju oraz właściwy numer telefonu, wówczas niektóre połączenia międzynarodowe mogą nie być nawiązywane pomyślnie. W takich przypadkach zaleca się wstawienie pauzy po międzynarodowym kodzie dostępu, aby łączenie było prostsze.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustaw Długość Pauzy>
1 do 4 do 15 sek.
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Pauzy wstawiane na końcu wybieranych numerów telefonów zawsze mają długość 10 sekund.

<Autom.-Pon.Wybieranie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Tryb Automatyczne ponowne wybieranie powoduje, że urządzenie automatycznie ponownie wybiera numer faksu odbiorcy, jeśli wcześniej połączenie nie zostało nawiązane, gdyż zajęta była linia odbiorcy lub kiedy w trakcie wysyłania dokumentów wystąpiły błędy. Jeżeli aktywujesz to ustawienie to można ustawić liczbę powtórzeń dla ponownego wybierania, odstępy między próbami połączeń oraz ponowne łączenie w przypadku wystąpienia błędu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Autom.-Pon.Wybieranie>*1
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustaw Szczegóły>:
<Ilość pon. wyb.>: 1 do 2 do 10 razy
<Inter. pon. w. nr>: 2 do 99 minut
<Ponowne wybieranie gdy błąd TX>: <Błąd z pierw. Strony>, <Wszystkie Strony>, <Wyłącz>
*1 Oznacza elementy, które mogą nie być wyświetlane na ekranie Ustawienia/Rejestracja lub które mogą mieć inne ustawienia domyślne, zależnie od regionu.

<Sprawdź Ton Wybierania Przed Wysyłaniem>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Jeżeli użytkownik wysyła faks z wykorzystaniem urządzenia a inny faks (produkcji innej, aniżeli firmy Canon) próbuje wysłać do Ciebie faks, faks użytkownika może zostać przekierowany do faksu urządzenia innej firmy, aniżeli firmy Canon. Aktywacja tego ustawienia umożliwia zapobiegania tego typu problemom z wysyłaniem.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Sprawdź Ton Wybierania Przed Wysyłaniem>*1
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Oznacza elementy, które mogą nie być wyświetlane na ekranie Ustawienia/Rejestracja lub które mogą mieć inne ustawienia domyślne, zależnie od regionu.

<Raport TX faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Raport z TX faksu umożliwia sprawdzenie, czy faksy zostały poprawnie wysłane do wybranych odbiorców. Urządzenie może drukować ten raport automatycznie po przesłaniu dokumentów lub wyłącznie po wystąpieniu błędu transmisji. Możesz ustawić urządzenie tak, aby jako część raportu drukowana była pierwsza część dokumentu celem przypomnienia jego treści. Raport TX faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport TX faksu>
<Tylko dla błędu>, <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Tylko dla błędu>:
<Raport z Obrazem TX>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Raport z Obrazem TX>: <Włącz>, <Wyłącz>

<Raport akty. faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz wydrukować albo wysłać dzienniki wysyłania/odbierania faksów w postaci raportu. Można ustawić urządzenie tak, aby drukowało albo wysyłało ten raport, gdy osiągnięta zostanie określona liczba transmisji (40 do 1000) lub w określonym czasie. Ponadto raporty wysyłania/odbierania można drukować albo wysyłać oddzielnie. Raport aktywności faksu
Kiedy raport jest wysyłany jako dane, jest wysyłany w formacie pliku CSV.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport Aktywności Faksu>
<Drukuj/Wyślij każdą wpro. liczbę transmisji>: <Drukuj>, <Wyślij>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Liczba transmisji: 40 do 1000
<Drukuj/Wyślij w podanym czasie>: <Drukuj>, <Wyślij>, <Wyłącz>
Określ czas drukowania: 00:00 do 23:59
<Oddziel. drukuj wysłane/odebrane zadania>: Wł., Wył.
<Odbiorca wysyłania>

<Ustaw Linię>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Określ ustawienia linii faksu.

<Prędkość początkowa TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz zmienić prędkość rozpoczęcia wysyłania. Jest to szczególnie przydatne, gdy są problemy z rozpoczęciem wysyłania dokumentu ze względu na słaby stan linii.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Prędkość początkowa TX>
<33600 b/s>, <14400 b/s>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli transmisje dokumentów rozpoczynają się powoli, może to oznaczać, że sygnał linii telefonicznej w obszarze użytkownika jest niskiej jakości. Wybierz mniejszą szybkość. Możesz wybrać <33600 b/s>, <14400 b/s>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps> albo <2400 bps>.
W pozycji <Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP> wybierz ustawienie <On>, aby wysyłać i odbierać faksy dokładniej, gdy linia lub inna strona jest podatna na błędy. Szybkość komunikacji jest ograniczona do <14400 b/s> lub mniejszej wartości, co zmniejsza liczbę błędów. Jeśli dla opcji <Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP> wybrano ustawienie <Off>, szybkość powraca do wartości wyświetlonej w pozycji <Prędkość początkowa TX>.

<Ustawienia Klawisza R>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX (Private Branch Exchange), konieczne jest ustawienie metody dostępu. Dla typu PBX można wybrać ustawienie <Prefiks> albo <Na widełk.>. Jeżeli zarejestrowano kod dostępu do linii zewnętrznej pod klawiszem R, można z łatwością uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Klawisza R>
<PSTN>, <PBX>
Jeśli wybrano ustawienie <PBX>:
<Prefiks> (maksymalnie 20 cyfr), <Na widełk.>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Aby zapobiec wysyłaniu faksów do niewłaściwych odbiorców możesz wybrać, czy po wprowadzeniu numeru faksu ma być wyświetlany ekran z potwierdzeniem.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Zezwól na Sterownik Faksu dla TX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz wybrać, czy można wysyłać faksy z poziomu komputera.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na Sterownik Faksu dla TX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Potw. przed wysł. gdy zał. odbiorcę faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz wybrać, czy wyświetlać ekran z potwierdzeniem podczas wysyłania danych (wraz z faksami) do odbiorcy. Zapobiega to wysyłaniu faksu do niewłaściwego odbiorcy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potw. przed wysł. gdy zał. odbiorcę faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Tylko do rozgł. sekw.>, <Wszystkie>

<Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Możesz wybrać, czy ograniczyć wysyłanie faksów do wielu odbiorców jednocześnie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ust. zdalnego faksu dla TX> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Określ ustawienia na urządzeniu klienckim dla funkcji zdalnego faksu.

<Ustawienia Zdalnego Faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Określ ustawienia na urządzeniu serwerowym dla funkcji zdalnego faksu.

<Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>
Można wysyłać i odbierać faksy dokładniej, gdy linia lub inna strona jest podatna na błędy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
W przypadku wybrania dla tej opcji ustawienia <On> szybkość komunikacji jest ograniczona do <14400 b/s> lub mniejszej wartości przy następujących ustawieniach, co powoduje zmniejszenie liczby błędów. W przypadku wybrania dla tej opcji ustawienia <Off> szybkości wracają do oryginalnych wartości.
 <Szybkość Wysyłania> dla odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej lub pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
 Szybkość transmisji ustawiona w pozycji <Prędkość początkowa TX> <Prędkość początkowa TX>
 Szybkość odbioru ustawiona w pozycji <Prędkość pocz. RX> <Prędkość pocz. RX>
9EHX-0L2