<Importuj/Eksportuj>

Określ ustawienia dla importowania/eksportowania danych ustawień.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Importuj z pamięci USB>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Importuj/Eksportuj>
Możesz importować wszystkie informacje o ustawieniach z nośnika pamięci USB.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Importuj z pamięci USB>
<Zapisz rezultat impor. w urządze.>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Zapisz rezultat importu w USB>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Hasło deszyfrowania>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-
Jeśli pamięć USB jest już podłączona do urządzenia, zostanie rozpoznana jako nośnik używany do importowania, nawet jeśli podłączysz nową pamięć USB. Naciśnij przycisk usuń podłączoną pamięć USB włóż wybraną pamięć USB.

<Eksportuj do pamięci USB>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Importuj/Eksportuj>
Możesz eksportować wszystkie informacje o ustawieniach do nośnika pamięci USB.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Eksportuj do pamięci USB>
<Hasło Szyfrowania>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-
Podczas eksportowania do pamięci USB nie można wybrać, które ustawienia mają być wyeksportowane. Wszystkie ustawienia są eksportowane grupowo.
Jeśli pamięć USB jest już podłączona do urządzenia, zostanie rozpoznana jako nośnik używany do eksportowania, nawet jeśli podłączysz nową pamięć USB. Naciśnij przycisk usuń podłączoną pamięć USB włóż wybraną pamięć USB.

<Importuj raport wyniku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Importuj/Eksportuj>
Wybierz, aby drukować raport z wynikami importowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Importuj raport wyniku>
<Tak>, <Nie>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-
Raporty są drukowane w następującym języku.
Jeśli po importowaniu język wyświetlania urządzenia jest ustawiony na japoński: Japanese
Jeśli po importowaniu język wyświetlania urządzenia jest inny niż japoński: Polski

<Ogranicz Importowa./Eksportowa. z usługi interne.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>  <Importuj/Eksportuj>
Wybierz, aby ograniczyć import i eksport z poziomu aplikacji sieciowych innych, niż Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz Importowa./Eksportowa. z usługi interne.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9EHX-0RC