<Ustawienia hasła>

Określ ustawienia dla wzmacniania efektywnego zabezpieczenia hasła.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Wybierz, czy ograniczać zapisywanie w pamięci podręcznej hasła wprowadzonego podczas logowania się.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Hasła nie są zapisywane na osi czasu użytkowników nieuwierzytelnionych lub użytkowników-gości, niezależnie od konfiguracji tego ustawienia.

<Wyświetl ostrzeżenie gdy używane jest hasło domyśl.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Wybierz, czy wyświetlać ekran zmiany hasła po zalogowaniu się administratora z wykorzystaniem domyślnej nazwy użytkownika i hasła.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl ostrzeżenie gdy używane jest hasło domyśl.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli hasło wygaśnie, wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła i to niezależnie od tego ustawienia.

<Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Wybierz, czy umożliwiać wykorzystywanie domyślnego hasła podczas logowania się z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia minimalnej długości>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Możesz ustawić minimalną liczbę znaków dla hasła podczas jego rejestracji, co uniemożliwia korzystanie z prostych haseł. Jeżeli ustawiona zostanie długość hasła, użytkownik nie może być zarejestrowany bez ustawienia hasła.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia minimalnej długości>
<Włącz> (1 do 32 znaków), <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i nie dotyczy ID Wydziału ani kodu PIN.
Ustawienia ograniczeń hasła obowiązują dla haseł, które zostaną zarejestrowane/edytowane po ustawieniu ograniczeń. Jeśli już zarejestrowane hasło wykracza poza ograniczenia narzucone przez te ustawienia, podczas uwierzytelniania użytkownika wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę hasła.

<Ustawienia okresu ważności>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Możesz ustawić czas do wygaśnięcia hasła, co wymusza na użytkownikach okresową zmianę hasła i zapobiega korzystaniu z prostych haseł.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia okresu ważności>
<Włącz> (1 do 180 dni), <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i nie dotyczy ID Wydziału ani kodu PIN.
Ustawienia ograniczeń hasła obowiązują dla haseł, które zostaną zarejestrowane/edytowane po ustawieniu ograniczeń. Jeśli już zarejestrowane hasło wykracza poza ograniczenia narzucone przez te ustawienia, podczas uwierzytelniania użytkownika wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę hasła.

<Zabroń użycia 3 lub więcej identycz. kolejnych znaków>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Możesz w taki sposób ograniczyć tworzenie haseł, aby ten sam znak nie mógł być użyty trzykrotnie lub więcej obok siebie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zabroń użycia 3 lub więcej identycz. kolejnych znaków>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i nie dotyczy ID Wydziału ani kodu PIN.
Ustawienia ograniczeń hasła obowiązują dla haseł, które zostaną zarejestrowane/edytowane po ustawieniu ograniczeń. Jeśli już zarejestrowane hasło wykracza poza ograniczenia narzucone przez te ustawienia, podczas uwierzytelniania użytkownika wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę hasła.

<Użyj przynajmniej 1 dużej litery>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Możesz w taki sposób ograniczyć tworzenie haseł, aby dozwolone były tylko te, które zawierają co najmniej jedną wielką literę.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj przynajmniej 1 dużej litery>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i nie dotyczy ID Wydziału ani kodu PIN.
Ustawienia ograniczeń hasła obowiązują dla haseł, które zostaną zarejestrowane/edytowane po ustawieniu ograniczeń. Jeśli już zarejestrowane hasło wykracza poza ograniczenia narzucone przez te ustawienia, podczas uwierzytelniania użytkownika wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę hasła.

<Użyj przynajmniej 1 małej litery>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Możesz w taki sposób ograniczyć tworzenie haseł, aby dozwolone były tylko te, które zawierają co najmniej jedną małą literę.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj przynajmniej 1 małej litery>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i nie dotyczy ID Wydziału ani kodu PIN.
Ustawienia ograniczeń hasła obowiązują dla haseł, które zostaną zarejestrowane/edytowane po ustawieniu ograniczeń. Jeśli już zarejestrowane hasło wykracza poza ograniczenia narzucone przez te ustawienia, podczas uwierzytelniania użytkownika wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę hasła.

<Użyj przynajmniej jednej cyfry>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Możesz w taki sposób ograniczyć tworzenie haseł, aby dozwolone były tylko te, które zawierają co najmniej jedną cyfrę.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj przynajmniej jednej cyfry>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i nie dotyczy ID Wydziału ani kodu PIN.
Ustawienia ograniczeń hasła obowiązują dla haseł, które zostaną zarejestrowane/edytowane po ustawieniu ograniczeń. Jeśli już zarejestrowane hasło wykracza poza ograniczenia narzucone przez te ustawienia, podczas uwierzytelniania użytkownika wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę hasła.

<Użyj przynajmniej 1 symbolu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>
Możesz w taki sposób ograniczyć tworzenie haseł, aby dozwolone były tylko te, które zawierają co najmniej jeden symbol.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj przynajmniej 1 symbolu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie dotyczy zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym i nie dotyczy ID Wydziału ani kodu PIN.
Ustawienia ograniczeń hasła obowiązują dla haseł, które zostaną zarejestrowane/edytowane po ustawieniu ograniczeń. Jeśli już zarejestrowane hasło wykracza poza ograniczenia narzucone przez te ustawienia, podczas uwierzytelniania użytkownika wyświetlony zostanie monit z prośbą o zmianę hasła.
9EHX-0RJ