Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks

Aby wysyłać zeskanowane dokumenty bezpośrednio za pośrednictwem funkcji e-mail/I-faks bez korzystania z komputera, należy skonfigurować ustawienia komunikacji, takie jak serwer pocztowy, metody uwierzytelniania itd. Standardowo, serwer SMTP jest wykorzystywany do wysyłania, natomiast serwer SMTP lub POP3 do odbierania. Możesz ustawić kodowanie i inne parametry. Aby uzyskać więcej informacji na temat niezbędnych ustawień, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia E-mail/I-Faks>  <Ustawienia Połączeń>.
3
Ustaw komunikację.
<RX SMTP>
Naciśnij na <Włącz> jeżeli chcesz ustawić urządzenie tak, aby serwer SMTP odbierał e-maile i I-faksy. Należy pamiętać, że nie można odbierać przez SMTP, jeżeli nie zarejestrowałeś nazwy hosta urządzenia na serwerze DNS.
<Serwer SMTP>
Wprowadź nazwę serwera SMTP (lub adres IP).
<Adres E-Mail>
Wprowadź adres e-mail urządzenia.
Możesz określić jakąkolwiek nazwę, jako nazwę użytkownika (część po lewej stronie znaku @). Wprowadź zarejestrowaną nazwę hosta po prawej stronie znaku @.
<Serwer POP>
Wprowadź nazwę serwera POP3 (lub adres IP).
<Nazwa login POP>
Aby korzystać z serwera POP3, wprowadź nazwę użytkownika określonego konta pocztowego z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych.
<Hasło POP>
Aby korzystać z serwera POP3, wprowadź hasło do określonego konta pocztowego.
<Interwał POP>
Możesz ustawić czas w minutach, po którym urządzenie będzie automatycznie sprawdzało pocztę na serwerze POP.
<Uwierzytel./Szyfrowanie>
Wyświetl ekran ustawiania uwierzytelniania i szyfrowania.
<Sprawdź połączenie>
Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić połączenie dla <Serwer SMTP> i <Serwer POP> po określeniu ustawień.
<POP>
Naciśnij <Włącz> jeżeli chcesz odbierać wiadomości e-mail/I-faksy za pomocą serwera POP3:
Ustawianie uwierzytelniania POP przed wysyłaniem i szyfrowanie komunikacji do/z serwera POP
Uwierzytelnianie POP przed wysyłaniem (POP przed SMTP) stanowi potwierdzenie użytkowników przez serwer POP (serwer odbioru poczty) przed wysyłaniem, co jest funkcją umożliwiającą blokowanie nieautoryzowanych wiadomości e-mail przesyłanych przez strony trzecie. Jeżeli serwer POP obsługuje TLS, komunikacja może być zakodowana.
Ustawianie uwierzytelniania SMTP i szyfrowanie komunikacji do/z serwera SMTP
Uwierzytelnianie SMTP (SMTP AUTH) weryfikuje użytkowników dzięki sprawdzaniu nazw użytkowników i haseł podczas wysyłania wiadomości e-mail. Można również zakodować komunikację SMTP (wysyłaną i odbieraną). Aby zakodować odbiór SMTP za pomocą TLS, przygotuj wcześniej parę klucza. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
4
Naciśnij <OK>.
W zależności od środowiska może być konieczne podanie numeru portu SMTP/POP3. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci. <Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX>
9EHX-04A