Konfiguracja ustawień sieci Ethernet

Ethernet to standard określający metody komunikacji w obrębie sieci LAN. Standardowo, system komunikacji (półdupleks/pełny dupleks) oraz rodzaj sieci Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) mogą być ustawione automatycznie. Można je również skonfigurować ręcznie.
<Ustawienia Sterownika Ethernetu> istnieje zarówno dla linii głównej, jak i linii podrzędnej. W razie konieczności, zarejestruj ustawienia.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości> <Sieć>  <Ustawienia Sterownika Ethernetu>.
Aby skonfigurować ustawienia sieci Ethernet dla linii podrzędnej, naciśnij kolejno <Właściwości>  <Sieć> <Ustawienia linii podrzędnej> <Ustawienia Sterownika Ethernetu>.
3
Wprowadź ustawienia sieci Ethernet.
Standardowo, naciśnij na <Włącz> w <Automatyczne Wykrywanie>. System komunikacji i rodzaj sieci Ethernet zostaną wykryte i skonfigurowane automatycznie.
Ręczne wprowadzanie ustawień sieci Ethernet
1
Naciśnij na <Wyłącz> w <Automatyczne Wykrywanie>.
2
Wybierz system komunikacji.
 <Pół Dupleks>
Przeprowadź naprzemiennie wysyłanie/odbieranie. Wybierz, jeżeli dla podłączonego rutera ustawiono komunikację półdupleksową.
 <Pełny Dupleks>
W tym samym czasie, przeprowadź wysyłanie/odbieranie. Wybierz, jako zasadę ogólną.
3
Wybierz rodzaj sieci Ethernet.
Wybierz <10BASE-T>, <100BASE-TX> lub <1000BASE-T> w <Typ sieci Ethernet>.
4
Naciśnij <OK>.
5
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.
9EHX-03W