Drukowanie plików z Zaawansowana przestrzeń

Zapisz pliki w Zaawansowana przestrzeń tak, aby możliwe było drukowanie ich z poziomu urządzenia. Przykładowo, zapisanie dokumentów, takich jak mapy i broszury drukowane w regularnych odstępach w Przestrzeni publicznej niweluje konieczność włączania odpowiedniej aplikacji na komputerze.
Zaleca się usunięcie niepotrzebnych plików lub obrazów z Zaawansowana przestrzeń celem udostępnienia miejsca do zapisywania nowych dokumentów.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij <Zaawansowana przestrzeń>.
3
Naciśnij na <Współdziel. przestrzeń> lub <Przestrzeń osobista>.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz Praca z plikami i katalogami zapisanymi w Zaawansowana przestrzeń.
4
Wybierz plik i naciśnij <Drukuj>.
Jeżeli wybierzesz format PDF lub XPS, przejdź do punktu 6.
Jednocześnie można zaznaczyć i wydrukować maksymalnie 6 plików znajdujących się w jednym folderze.
5
Wybierz źródło papieru i naciśnij <OK>.
6
Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.
Jeżeli w punkcie 4 wybrałeś wiele plików, naciśnij <Zmień Liczbę Kopii> i wprowadź liczbę wydruków.
7
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień drukowania, patrz Ekran ustawień i czynności dostępne dla drukowania zapisanych plików.
Aby wydrukować plik PDF zabezpieczony hasłem, naciśnij <Opcje>  <Hasło do otw. dokum.>  <Hasło Szyfrowania> lub <Hasło Polityki>, wprowadź hasło i naciśnij <OK>. Aby drukować pliki PDF, dla których drukowanie zostało zabronione lub zmienić rozdzielczość plików PDF zezwalających wyłącznie na drukowanie w niskiej rozdzielczości, należy wprowadzić określone hasło.
W przypadku naciśnięcia polecenia <Rozpocznij Wydruk> bez wprowadzenia hasła zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła, jeśli plik ma hasło szyfrowania.
8
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Rozpoczyna się drukowanie.
Aby anulować drukowanie, naciśnij <Anuluj>  <Tak>.
Można również wyświetlić obraz podglądu pliku i drukować z tego ekranu. Praca z plikami i katalogami zapisanymi w Zaawansowana przestrzeń
9EHX-0A4