Sändfunktioner

Push-scanning

Typ
Färgskanner
Max. scanningsformat för original
Beror på kopieringsspecifikationer
Upplösning för scanning
100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi (Normal), 200x200 dpi (Fin), 200x400 dpi (Superfin), 300x300 dpi, 400x400 dpi (Ultrafin), 600x600 dpi
Scanningshastighet
Se matarens specifikationer.
Gränssnitt
1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T (kompatibelt med IEEE 802.3) Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
Protokoll som stöds
Fil: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
E-post/I-fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Utmatningsformat
TIFF (MMR), JPEG*1, PDF (Kompakt, OCR (sökbar text)), Optimera PDF för webb, Format till PDF/A, Konturer & utjämning, Kryptera), XPS (Kompakt, OCR (sökbar text)), PDF/XPS (Enhetssignatur, Användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
*1 endast en sida.

Pull Scan

Max. scanningsformat för original
Beror på kopieringsspecifikationer
Färgläge
Färg/svartvitt autoväxling, färg, svartvitt, gråskala
Upplösning för scanning
75 dpi x 75 dpi till 600 dpi x 600 dpi (i steg om 1 dpi)
Kompatibelt operativsystem
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Gränssnitt
USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (kompatibel med IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
Protokoll som stöds
TCP/IP
Drivrutin
TWAIN-överensstämmelse, WIA-överensstämmelse (Color Network ScanGear 2. För både TWAIN och WIA)

Internet-/intranätfax

Kommunikationsprotokoll
Internetfax
SMTP (skicka*1)/POP3 (ta emot*2)
Intranätfax
SMTP (skicka/ta emot*1)
Kommunikationsläge för I-Fax
Enkelt läge, fullt läge (ITU-T T.37 och W-NET FAX-kompatibelt, stöd för färg)
Max. originalstorlek
A4
Upplösning
Svartvit
200 dpi x 100 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 400 dpi*3, 300 dpi x 300 dpi*3, 400 dpi x 400 dpi*3, 600 dpi x 600 dpi*3
Färg
100 dpi x 100 dpi*3, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi*3, 400 dpi x 400 dpi*3, 600 dpi x 600 dpi*3
*1 Har stöd för SMTP-autentisering och krypterad kommunikation (TLS) vid SMTP skicka/ta emot
*2 Har stöd för APOP/POP före SMTP och krypterad kommunikation (TLS) vid POP RX
*3 Tillgängligt beroende på den andra partens inställningar (mottagarmaskinens kapacitetsinställning).

Max. destinationer för sekventiell sändningsöverföring

Du kan ange och skicka till upp till 256 destinationer på en gång. (Om du anger en grupp som består av flera destinationer, räknas varje destination som en separat destination.)

Max. antal sidor som kan skickas med ett jobb

Det högsta antalet sidor som kan skickas med ett jobb är 999.
Det högsta antalet sändjobb som kan hanteras av maskinen är 64. Det kan emellertid hända att maskinen kan hantera färre sändjobb än 64, beroende på följande förhållanden:
När du skickar flera dokument samtidigt
När dokumenten som skickas är stora
När en stor mängd minne används för brevlådan och inlådan för fax/I-fax
9EKC-0W0