Redigera registrerade mottagare i adressboken

Efter att du registrerat mottagare kan du ändra eller ta bort deras inställningar.
1
Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera mottagare>.
3
Välj den mottagare du vill redigera.
Knapp för mottagartyp
Välj (e-post), (fax), (I-fax), (fil), eller  (grupp) för att filtrera mottagarna som visas i adresslistan (). Tryck på <Alla> för att visa alla registrerade mottagare.
Listrutan Adresslista
Välj <Personlig adresslista>, <Adresslista 1> till <Adresslista 10> eller <Adresslista för admin.> för att filtrera mottagare som ska visas i adresslistan.
Mottagarlista
Välj den mottagare du vill ändra eller ta bort.
<Detaljer/redigera>
Tryck här för att kontrollera eller redigera inställningarna för mottagare.
<Radera>
Tryck här för att ta bort en mottagare.
<Sök på namn>
Ange mottagarnamn. Tryck på <Sök på namn> igen för att återgå till föregående skärmbild.
Knapp för första bokstav
Välj knappen för det alfanumeriska för första tecknet i mottagarens namn. Tryck på <Alla> för att visa alla registrerade mottagare.
Om mottagare hanteras av åtkomstnummer, anger du åtkomstnumret (Begränsa åtkomst till mottagare som har registrerats i adressboken) efter att ha tryckt på <Åtkomstnummer>.
Mottagare i <Personlig adresslista> visas endast för den inloggade användare som har registrerat dem. Även om du har administratörsbehörighet kan du inte visa eller redigera mottagarna i <Personlig adresslista> för andra användare.
4
Tryck på <Detaljer/redigera>.
För att radera en mottagare, väljer du mottagaren och trycker på <Radera>  <Ja>.
5
Redigera inställningarna för mottagaren.
För information om hur du ändrar inställningarna, se Registrera mottagare i adressboken.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
9EKC-05L