Huvudenhet

Namn
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C359i / C359P / C259i
Typ
Stationär dator
Med färgfunktion
Fullfärg
Upplösning vid läsning
600 dpi x 600 dpi
300 dpi x 600 dpi
Upplösning vid skrift
1 200 dpi x 600 dpi
Antal färgtoner
256
Tillåtna original
Upp till 216,0 mm x 355,6 mm: Ark, bok
Kopieformat/Kopieringspapper
Pappersformat
Marginal
Topp: 4,0 mm
Vänster och höger: 2,5 mm (A4)/4,2 mm (LTR)
Undre: 2,5 mm
Ytvikt
Papperslåda: 60 g/m² till 163 g/m²
Universalfack: 60 g/m² till 220 g/m²
Papperstyp
Återuppring gånger *1
Efter påslagning
När <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är satt till <På> och <Prioritera starthastighet> är satt till <På>:
imageRUNNER ADVANCE DX C359i: 10 sekunder eller mindre*2
imageRUNNER ADVANCE DX C359P: 10 sekunder eller mindre
imageRUNNER ADVANCE DX C259i: 10 sekunder eller mindre*2
Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställt på <Av>:
imageRUNNER ADVANCE DX C359i: 30 sekunder eller mindre
imageRUNNER ADVANCE DX C359P: 55 sekunder eller mindre
imageRUNNER ADVANCE DX C259i: 34 sekunder eller mindre
Återaktivering efter viloläge
10 sekunder eller mindre
Tid till första kopian/Första utskriftstid
imageRUNNER ADVANCE DX C359i
Fullfärg: 6,9 sekunder
Svartvitt: 5,1 sekunder
imageRUNNER ADVANCE DX C359P
Fullfärg: 10,4 sekunder
Svartvitt: 8,9 sekunder
imageRUNNER ADVANCE DX C259i
Fullfärg: 9,4 sekunder
Svartvitt: 6,9 sekunder
Kopieringshastighet/Utskriftshastighet *3
(Normalt A4/LTR, 100 %)
imageRUNNER ADVANCE DX C359i / C359P
35 ark/minut (A4)
36 ark/minut (LTR)
imageRUNNER ADVANCE DX C259i
25 ark/minut (A4)
26 ark/minut (LTR)
Förstoring
Normalt pappersformat
400 %, 200 %, 141,4 %, 100 %, 70,7 %, 50 % och 25 %
Förstoringsfel av direkt (100%)
Vertikalt: ±0,8%
Horisontellt: ±0,9%
Zoom
25% till 400% (i steg om 1%)
Pappersmatningssystem/kapacitet
Papperslåda
550 ark (80 g/m²/75 g/m²)
640 ark (64 g/m²)
Nagagata 3, Yougatanaga 3, No.10 (COM10), DL, Monarch: 45 mm i höjd eller mindre*4
ISO-C5: 25 mm i höjd eller mindre
Papper annat än ovan: 57 mm i höjd eller mindre
Universalfack
100 ark (80 g/m²/75 g/m²)
120 ark (64 g/m²)
Papper annat än ovan: 11 mm i höjd eller mindre
Kapacitet i innerfacket
1-sidig
250 ark (80 g/m²/64 g/m²)
Oh-film: 50 ark
Papper annat än ovan: 40 mm i höjd
2-sidig
200 ark (80 g/m²/64 g/m²)
Papper annat än ovan: 40 mm i höjd
Flera kopior
999 ark
Elanslutning
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 3,9 A
Strömförbrukning
Maximal strömförbrukning
1,5 kW
När maskinen är i viloläge
0,8 W (när <Energiförbrukning i viloläge> är inställt på <Låg>)
När huvudströmmen är frånslagen
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <Av>: 0,4 W
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <På>: 0,4 W
Mått
(B x D x H)
imageRUNNER ADVANCE DX C359i
519 mm x 658 mm x 638 mm
imageRUNNER ADVANCE DX C359P
519 mm x 658 mm x 525 mm
imageRUNNER ADVANCE DX C259i
519 mm x 658 mm x 638 mm
Vikt
(Tonerbehållare ingår ej)
imageRUNNER ADVANCE DX C359i
Cirka 47 kg
imageRUNNER ADVANCE DX C359P
Cirka 40 kg
imageRUNNER ADVANCE DX C259i
Cirka 47 kg
Maximalt utrymme som krävs
(B x D)
852 mm x 658 mm (med universalfacket utdraget)
Installationsutrymme
(B x D)
Endast huvudenhet
Med Staple Finisher-Z
Minneskapacitet
RAM
3,5 GB (huvud-CPU: 2 GB, Bildbearbetnings-CPU: 1 GB + 0,5 GB (reserverad för bildbehandling))
Lagringsenhet
256 GB
Installationsmiljö
Temperatur: 10–30 °C
Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH (icke-kondenserande)
*1 Tiden till återaktivering kan variera beroende på miljön och aktuella driftförhållanden.
*2 Det tar 4 sekunder tills det går att trycka på en tangent på pekskärmen. Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt.
*3 Hastigheten på vanligt A4-LTR-papper i normalt format vid enkelsidig utskrift mäts under kontinuerlig kopiering. Hastigheten kan variera beroende på utskriftsupplösning, papperstyp och format. Hastigheten kan vara lägre för små pappersformat. Dessutom kan enheten stanna eller hastigheten minskas under kontinuerlig kopiering för att temperaturen inuti enheten ska kunna justeras eller en optimal utskriftskvalitet kunna bibehållas.
*4 Inklusive höjden på kuvertmataren
9EKC-02K