Klammerstopp har inträffat i häftningsefterbehandlaren

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen.
Håll i det gröna vredet på klammerpatronen och dra den rakt ut.
3
Ta bort alla klamrar som har fastnat i klammerpatronen.
Lyft upp vredet på klammerpatronen.
Ta ut alla klamrar som fastnat eller blottats.
Återställ vredet på klammerpatronen till sitt ursprungliga läge.
4
Håll i det gröna vredet på klammerpatronen och tryck in den så långt det går.
5
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Torrhäftning kan utföras automatiskt för klammeromplacering.
9EKC-025