Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner

Tryck på <Fax> (Skärmbilden <Hem>) så visas skärmbilden med grundläggande faxfunktioner.

Mottagare

Visar namnet på den angivna mottagaren, faxnummer, antal mottagare och aktuell tid.

<Detaljer>

Du kan kontrollera den detaljerade informationen för den mottagare som visas i .

<Radera mott.>

Du kan ta bort mottagaren som visas i .

<Ton>

Om du trycker på den här knappen när du anger mottagare infogas tecknet "T". Även om du använder pulsval, skickas siffror efter "T" med tonval. Tryck på den här knappen när du använder faxinformationstjänster.

Snabbvalsknapp

Du kan ange en faxmottagare som har registrerats i snabbvalsknappar.

<Adressbok>

Du kan ange en faxmottagare som har registrerats i adressboken.

<Luren på>

Tryck här för att skicka ett faxdokument manuellt. Skicka fax manuellt (Manuell sändning)

<Direktsändning>

Tryck här för att kontrollera anslutningen till mottagarens faxmaskin innan du scannar original. Kontrollera anslutningen till mottagaren före sändning (Direktsändning)

Tryck här för att registrera mottagare i snabbvalsknappar. Registrera en mottagare i snabbvalsknapp

<Alternativ>

Visar alla funktionsinställningsknappar. Du kan enkelt visa ofta använda funktionsinställningsknappar i .

Knappar för funktionsinställningar

Visar de mest använda knapparna i <Alternativ>. Inställningsstatusen visas på knapparna. Du kan också trycka på  för att ändra vilka knappar som visas för tillfället.
Om knappen för den funktion som du vill använda inte visas, tryck på <Alternativ> och välj önskad knapp. Grundläggande funktioner för att skicka fax

Aktuell inställningsstatus och inställningsknappar

Visar inställningsstatus, t.ex. upplösning. Kom ihåg att bekräfta inställningarna för att scanna på rätt sätt. Om du vill ändra inställningarna, tryck på önskad knapp. Grundläggande funktioner för att skicka fax

<Favoritinställningar>

Här registrerar du ofta använda scanningsinställningar i förväg, för att enkelt återkalla dem vid behov. Registrera en kombination av ofta använda funktioner

Tryck på den här ikonen för att registrera de aktuella inställningarna i <Favoritinställningar> i  och ändra vilken knapp som visas i .
Registrera en kombination av ofta använda funktioner
Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner

<Tidigare inställningar>

Tryck här för att återkalla tidigare inställningar. Återkalla tidigare använda inställningar för att skicka (Tidigare inställningar)

<Till fjärradressbok>

Tryck här för att ange mottagare i snabbvalsknappar på andra Canon flerfunktionsskrivare. Den här knappen är bara tillgänglig när fjärradressboken har aktiverats för användning. <Hämta fjärradressbok>

<R>

Tryck här för att använda Linjeval. Grundläggande funktioner för att skicka fax
Du kan välja att dölja adressboken och snabbknapparna för att begränsa hur adressboken kan användas. <Begränsa användning av adressbok>
Vissa funktioner kan inte användas i kombination med varandra. Knappar som inte kan väljas, visas gråmarkerade.
Det totala antalet mottagare som har angetts visas högst upp till höger på skärmen.
9EKC-072