Kontrollera status och logg för avsända och mottagna dokument

Du kan kontrollera status och kommunikationsloggar för skickade och mottagna dokument.
Om du använder personlig autentiseringshantering kan du begränsa en användares hantering av andra användares jobb på skärmen <Statusmonitor>. <Begränsa åtkomst till andra användarjobb>

Kontrollera status för skickade dokument

1
Tryck på  (Statusmonitor).
2
Tryck på <Skicka>  <Jobbstatus>.
För att visa endast faxdokument, välj <Fax> i listrutan i det övre högra hörnet på skärmen.
3
Kontrollera status.
Välj ett dokument och tryck på <Detaljer> för att kontrollera detaljerad information, t.ex. mottagare och antal sidor.
Välj ett dokument och tryck på <Avbryt> för att avbryta sändning. Du kan inte markera och avbryta flera jobb samtidigt. Du måste markera och avbryta dem ett i taget.
Genom att trycka på <Skriv ut lista> kan du skriva ut en statuslista över skickade dokument som visas på skärmen.
Genom att trycka på <Det aljer>  <Skicka igen> kan du skicka om dokument som inte har skickats. För att ange ytterligare en mottagare, tryck på <Ändra mottagare>. För dokument med flera mottagare angivna med hjälp av samma sändningsmetod, tryck på <Gruppsändningslista>, välj en mottagare och tryck sedan på <Skicka igen> eller <Ändra mottagare>.
Du kan skicka om dokument om <Radera misslyckade sändningsjobb> är satt till <Av> (<Radera misslyckade sändningsjobb>). Observera att du inte kan skicka om dokument som har skickats med direktsändning/manuell sändning/PC-fax.
Du kan ändra mottagare av dokument som angetts till skickade vid en angiven tidpunkt samt dokument som inte gick att skicka. Observera att du inte kan ändra mottagare för dokument där flera mottagare har angetts eller om möjligheten att ange en ny mottagare är begränsad (Begränsa tillgängliga mottagare).
Mottagare kan ändras för ett jobb som har avbrutits till följd av överföringsfel eller av jobb som väntar på att skickas med läget Tidsbestämd sändning.
Du kan inte ändra flera mottagare på samma gång. Du kan inte heller ändra mottagare i en grupp åt gången.

Kontrollera status för mottagna dokument

1
Tryck på  (Statusmonitor).
2
Tryck på <Mottagning>  <Jobbstatus>.
För att visa endast faxdokument, välj <Fax> i listrutan i det övre högra hörnet på skärmen.
3
Kontrollera status.
Välj ett dokument och tryck på <Detaljer> för att kontrollera detaljerad information, t.ex. avsändarens namn och antal sidor.
Välj ett dokument och tryck på <Avbryt> om du vill avbryta mottagning. Du kan inte markera och avbryta flera jobb samtidigt. Du måste markera och avbryta dem ett i taget.
Om du trycker på <Kontr. M. av I-faxjobb>, påbörjas mottagningen om ett I-fax har tagits emot av POP-servern. Du kan visa <Kontr. M. av I-faxjobb> genom att välja <Vidarebefordra> i listrutan längst upp till höger på skärmen.
OBS!
Om du vill använda <Kontr. M. av I-faxjobb>, ställ in <POP> på <På> i <Kommunikationsinställningar> så att maskinen kan ta emot via POP. Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Du kan automatiskt ta emot I-fax i följande fall: Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
<POP-intervall> i <Kommunikationsinställningar> är inställt på ett annat värde än "0".
I-Fax tas emot med SMTP utan att gå via en server.

Kontrollera om dokumenten har skickats eller tagits emot

1
Tryck på  (Statusmonitor).
2
Tryck på <Skicka> eller <Mottagning>  <Jobblogg>.
För att visa endast faxdokument, välj <Fax> från listan med felkoder längst upp till höger på skärmen.
3
Kontrollera om dokument har skickats eller tagits emot.
<OK> visas i kolumnen <Resultat> när ett dokument har skickats eller tagits emot. Om <FEL> visas, betyder det att ett dokument inte kunde skickas eller tas emot på grund av att det avbröts eller att ett fel inträffat.
Du kan kontrollera felkoden genom att välja ett dokument och trycka på <Detaljer>. Du kan använda felkoder för att kontrollera orsaker och lösningar för fel. Åtgärder för olika felkoder
Genom att trycka på <Kom.hant.- rapport> eller <Faxaktivitetsrapport> kan du skriva ut en logglista över skickade och mottagna dokument som visas på skärmen.
TIPS
Registrera en adress från sändhistoriken
Du kan registrera en adress i adressboken eller i en snabbvalsknapp via sändhistoriken på skärmen <Statusmonitor>. Du slipper ange faxnumret och vid manuell inmatning av misstag skicka ett fax till fel nummer.
9EKC-07W