Använda fjärrfax

Även om din flerfunktionsskrivare saknar faxfunktion, kan du använda den för att skicka och ta emot fax via en annan flerfunktionsskrivare med faxfunktion, förutsatt att båda skrivarna finns i samma nätverk. I en sådan situation kan skrivaren med faxfunktion och skrivaren utan faxfunktion anslutas till en serverdator respektive en klientdator. Sådan delning av faxfunktioner och kommunikationslinjer minskar introduktionskostnaderna men ger ändå effektiv användning av faxfunktionerna.
* Endast tillgängligt för imageRUNNER ADVANCE-serien
Modeller med faxfunktion
Kan endast användas som en servermaskin och inte som en klientmaskin.
Har inte stöd för Sats för fjärrfax.
Modeller med en faxfunktion som tillval
För att kunna använda fjärrfaxfunktionen måste du installera följande tillval i förväg: Systemtillbehör
På en maskin som ska användas som servermaskin: Super G3-faxkort
På en maskin som ska användas som klientmaskin: Sats för fjärrfax
Innan du använder fjärrfax
Ange respektive inställningar på servermaskinen och klientmaskinen i förväg.
Inställningar för servermaskiner: <Fjärrfaxinställningar>
Inställningar för klientmaskiner: <S.-inställningar för fjärrfax>
Skicka ett fax
Du kan skicka ett fax från en klientdator på samma sätt som när du skickar ett vanligt fax. Grundläggande funktioner för att skicka fax
Ta emot ett fax
Fax som emot på serverdatorn konverteras till I-fax och vidarebefordras till en klientdator. Serverdatorns inställningar måste konfigureras för att vidarebefordra I-fax till en klientdator, och klientdatorn måste konfigureras för att ta emot I-fax.
Inställningar för servermaskiner: <Inst. för vidarebefordring>
Inställningar för klientmaskiner: Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
När skärmen för inmatning av avdelnings-ID och lösenord visas, anger du det ID och det lösenord som har registrerats på serverdatorn.
Avsändarinformation för en fax som skickas från klientdatorn skrivs ut enligt inställningen på serverdatorn. <Eget sändar-ID>
9EKC-083