Systemtillbehör

Genom att installera systemrelaterade alternativ kan du förbättra maskinens prestanda.

Sats för streckkodsutskrift

Med det här alternativet kan du skriva ut streckkoder. Mer information finns i Bar Code Printing (Utskrift av streckkoder) på webbplatsen för handböcker.

Internationella PCL-teckensnitt

Med det här alternativet kan du lägga till följande teckensnitt för en PCL-skrivare. Som ett resultat kan du skriva ut/kopiera med olika språk i en SAP Unicode-miljö.
Andale® och WorldType® Collection J (japansk version)
Andale® och WorldType® Collection K (koreansk version)
Andale® och WorldType® Collection S (version för förenklad kinesiska)
Andale® och WorldType® Collection T (version för traditionell kinesiska)
För att ge stöd åt skillnader i teckenutformning beroende på region, aktiveras fyra teckensnittsversioner.

Super G3-faxkort

Med Super G3-faxkort kan du skicka och ta emot fax. Du kan också skicka dokument som har skapats i ett program direkt från datorn, via nätverket. Faxa
Den faxdrivrutin som behövs för att faxa via dator ingår.

Sats för fjärrfax

Alternativet krävs för att använda fjärrfaxfunktionen. Även om maskinen inte är utrustad med faxkort, kan du skicka fax via en annan imageRUNNER ADVANCE-maskin med installerat faxkort på samma nätverk. Använda fjärrfax

Expansionssats för IP-fax

Gör det möjligt att använda IP-fax, en funktion för att skicka och ta emot fax i TCP/IP-nät, t.ex. ett kontorsnätverk. Du kan minska överföringskostnaderna genom att låta enheterna skicka och ta emot fax inom nätverket. Överföringshastigheten för IP-fax är högre än vid konventionell faxöverföring. Mer information finns i IP FAX Expansion Kit User's Guide (Användarhandbok för IP FAX Expansion Kit) på webbplatsen för handböcker.

Trådlöst LAN-kort

Det här alternativet låter dig använda ett trådlöst LAN. Ansluta till ett trådlöst nätverk

Copy Card Reader

Med det här tillvalet kan du använda Hantering av avdelnings-ID via autentisering med kontrollkort. För mer information, se Copy Card Reader.

Filformat och behovet av tillvalsprodukter

Tillvalsprodukter kan krävas beroende på det filformat och den funktion du vill använda. Se följande tabell.
: Standardfunktion : Tillvalsprodukter krävs
Filformat (detaljerad inställning)
Scanna och skicka / Scanna och lagra
JPEG
TIFF
PDF (Kontur & utjämn.)
PDF (Kompakt)
PDF (OCR (sökbar text))
PDF (Kryptera)
PDF (Enhetssignatur)
PDF (Användarsignatur)
PDF (Format till PDF/A)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (sökbar text))
XPS (Enhetssignatur)
XPS (Användarsignatur)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Följande filformat kan användas med funktionen Åtkomst lagrade filer: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Om du vill skriva ut filer i andra format flyttar du filerna till datorn och skriver ut med t.ex. skrivardrivrutinen.
9EKC-0W6