Kontrollera de tillbehör som är installerade på den här maskinen

Du kan kontrollera tillbehören och funktionerna som är installerade på den här maskinen.
1
Tryck på tangenten  (Räknare/enhetsinformation) eller [Räknare/enhetsinformation] (modeller med upprätt kontrollpanel).
Poster som visas på skärmen <Hem>
Kontrollpanel
2
Tryck på <Enhetsinfo/Övrigt>  <Kontr. enh.- konfiguration>.
3
Kontrollera tillbehören och funktionerna.
Vissa av de tillbehör som visas tillhandahålls som standard.
Du kan även kontrollera TPM-versionen.
4
Tryck på <OK>.
9EKC-0HU