Hantera maskinen

För att minska riskerna med användning av maskinen, som läckage av personlig information eller obehörig användning av tredje part, krävs heltäckande och effektiva säkerhetsåtgärder. Utse en administratör för att hantera viktiga inställningar för maskinen, som användarhantering och säkerhetsinställningar, för att garantera att maskinen används på ett säkert sätt.

Konfigurera det grundläggande hanteringssystemet

Begränsning av risker på grund av försumlighet, användarfel och missbruk

Säkerställande av effektiv hantering

Hantera systemkonfiguration och inställningar

Övrigt

9EKC-0C8