Kontrollera resultatet av distribuering av enhetsinformation

Du kan kontrollera information som t.ex. vilket datum och klockslag som enhetsinformation delades ut, resultatet av distributionen och status för andra maskiner. För klientdatorer kan du kontrollera mottagningsstatus för enhetsinformation. Du kan även skriva ut detaljer. Administratörsbehörighet krävs för att utföra dessa åtgärder.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Enhetsinfo distribueringsinställningar>  <Kommunikationslogg>.
3
Kontrollera kommunikationsloggen och tryck på <OK>.
Loggen för tidigare distribuerad enhetsinformation visas i en lista. <OK> innebär att enhetsinformation distribuerades/togs emot korrekt. <FEL> innebär att distribueringen avbröts eller att ett fel inträffat.
För att visa detaljer för ett alternativ i listan, välj alternativet och tryck på <Detaljer>.
För att skriva ut rapporten med kommunikationsloggen för enhetsinformation, tryck på <Skriv ut lista>. Skriva ut en sändrapport för kommunikation
För att ange hur du ska skriva ut rapporten med kommunikationsloggen för enhetsinformation, tryck på <Rapportinställningar>.
9EKC-0HF